TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 18.09 2017
 
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti od 18. do 22. 9. 2017
Objavljeno: 15.09 2017
 
Na tokratnem zboru SČS CIC je beseda tekla o problemu mestnega parka ter Treh ribnikov in Koroške ceste, člani mestnih delovnih skupin pa so poročali o dogajanju v njih.
Objavljeno: 15.09 2017
 
Kljub temu, da so se razpravi priključili spet novi udeleženci, problematika v tej četrti ostaja v povsem enakih okvirih kot do sedaj: promet, okolje, sobivanje.
Objavljeno: 18.09 2017
 
Samoorganizirana skupnost Tabor letos ni imela dopusta. Prenova Ceste zmage in pokop celotnega lipovega drevoreda na njej, je zahteval aktivnosti čez celo poletje.
Objavljeno: 15.09 2017
 
Na zboru tudi o tem, kako do čistejšega zraka.
Objavljeno: 15.09 2017
 
Na koncu so se udeleženci vprašali, zakaj se bi morali z reševanjem teh problemov ukvarjati občani osebno, ko pa imajo za to predstavnike v MČ Studenci, zaradi tega so sklepe, ki so jih sprejeli, naslovili na MČ Studenc.