TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 18.03 2017
 
Ta teden vabljeni na zbore v Radvanje, Magdaleno, v Kamnico, na Tabor in na zbor SČS Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 19.03 2017
 
Studenčani_ke so mnenja, da bi bilo dobro na naslednji mestni zbor povabiti tudi kakšnega predstavnika_co podjetja Snaga, da predstavi sistem, kot so si ga zamislili.
Objavljeno: 19.03 2017
 
Lani so opozarjali_e na posekana in nenadomeščena drevesa z akcijo »Tukaj je nekoč raslo drevo«, leto pa se lotevajo nove akcije »Posvoji drevo«.
Objavljeno: 19.03 2017
 
Udeleženci_ke so izrazili razočaranje nad tem, da se MČ Pobrežje ni odločila za sodelovanje v participatornem proračunu, ki bi prebivalcem_kam omogočilo soodločanje pri investicijskih projektih na Pobrežju.
Objavljeno: 19.03 2017
 
Udeleženci so se zato odločili, da na to opozorijo krajevno skupnost, preverijo, kaj so na krajevni skupnosti že naredili glede tega.
Objavljeno: 7.03 2017
 
Ustanovitev Zavoda Inštitut Wcycle Maribor je nepotrebna, zakonsko sporna in še povečuje nepreglednost in neracionalnost trošenja sredstev uporabnikov javnih dobrin.