TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 17.04 2017
 
Ta teden vabljeni na razpravo o skupnosti v Radvanje, Magdaleno, v Kamnico, v Koroška vrata ter na zbor SČS Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 12.04 2017
 
Udeležence_ke zmotili grafiti brez umetniške vrednosti, še posebej tisti, ki podpihujejo nestrpnost, prav tako pa ignoranca pristojnih služb, ki že desetletja pomaga uničevati izgled kulturnega spomenika - železničarske kolonije.
Objavljeno: 10.04 2017
 
Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru med 10. do 14. 4. 2017
Objavljeno: 10.04 2017
 
Med tem ko postopek nadzora še ni zaključen, pa je izvajalcu konec lanskega leta odrejeno, da do začetka letošnjega maja odstrani nezakonito navoženo zemljino, ki se je namesto na eni, pojavila na večih parcelah.
Objavljeno: 3.04 2017
 
Objavljeno: 3.04 2017
 
Udeleženci_ke so sicer prejeli_e pozitivna odgovora dveh poslancev glede njihovega dopisa o spremembi Stanovanjskega zakona, vendar so hkrati tudi izvedeli_e, da je bila novela zakona že poslana v državni zbor.