TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 24.06 2019
 
V sredo se bodo zadnjič pred poletnim premorom zbrale prebivalke in prebivalci samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Tabor, v četrtek pa še v SČS Nova vas in SČS Tezno.
Objavljeno: 17.06 2019
 
Zbori so ta teden v Radvanju in Magdaleni, na Pobrežju, na Studencih, na levi strani Drave pa združeni zbor SČS Center in Ivan Cankar
Objavljeno: 10.06 2019
 
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti med 10. in 15. junijem 2019
Objavljeno: 3.06 2019
 
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti med 3. in 7. junijem 2019
Objavljeno: 27.05 2019
 
Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) bodo v tem tednu v četrtek na Teznem in v Novi vasi. Vabljeni!
Objavljeno: 21.05 2019
 
RADVANJE, MAGDALENA, POBREŽJE, TABOR, STUDENCI ter CENTER IN IVAN CANKAR