TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 25.05 2017
 
Ko župan pravi, da ni denarja,v resnici pove, da ni pripravljen poslušati ljudi.
Objavljeno: 22.05 2017
 
Objavljeno: 17.05 2017
 
Ko se kesoni napolnijo, ljudje vržejo smeti kar ob kesone, tako da veter nosi različne vrečke po vsej ulici, vrane brskajo in razmetavajo smeti. Odlagajo tudi drugi, ki v Studencih sploh ne živijo. Problematične tudi lokacije ekoloških otokov.
Objavljeno: 17.05 2017
 
85. zbor v Novi vasi je postregel z »rekordno«, žal nizko, udeležbo. Le pet udeležencev je zborovalo, pa še med njimi je vladal nek nerazumljiv pesimizem, ki so ga na koncu pripisali polni luni.
Objavljeno: 17.05 2017
 
Po mnenju udeležencev potrebuje ulica več parkirišč, saj so bila stanovanjska naselja grajena pred 30 in več leti, takrat pa niso planirali z vizijo občutnega povečanja števila avtomobilov. Na dan je prišlo več predlogov.
Objavljeno: 13.05 2017
 
Tokrat o ravnanju z odpadki: ločevanje, zbiranje, recikliranje odpadkov, pa estetika ekoloških otokov, dostopnost zbirnih centrov in črno odlaganje smeti po gozdovih in degradiranih območjih ... in še več.