TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 5.12 2016
 
Že v prejšnjem tednu so udeleženci na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) začeli s pripravami na drugi mestni zbor.
Objavljeno: 25.11 2016
 
Ta teden ste vabljeni, da se pridružite enemu izmed štirih zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti: radvanje, Magdalena, Kamnica, Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 26.11 2016
 
Iz projektne dokumentacije je zbor razbral, da se zaradi načrtovane obnove na Cesti zmage namerava posekati celotni drevored
Objavljeno: 28.11 2016
 
V tem procesu bi občani_ke Studencev sami določili katere investicije so v skupnosti najnujnejše.
Objavljeno: 26.11 2016
 
Udeleženke in udeležence zbora zanima, če MOM ima izdelane načrte, ocene stanja prometa in predvidene spremembe prometne ureditve.
Objavljeno: 26.11 2016
 
Zdi se, kot da nas je vedno več, ki smo pokurili vso strpnost in nimamo več volje s strani gledati, kako se politike mesta pletejo brez meščank in meščanov v mislih. In mesta, pravzaprav.