TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 18.12 2017
 
Leto 2017 lahko v tem tednu zaključite s svojimi sokrajani na zborih samoorganiziranih skupnosti v Radvanju, Magdaleni, na Pobrežju, v Centru in Koroških vratih. Vabljeni!
Objavljeno: 11.12 2017
 
Ta teden se lahko udeležite zborov na Taboru, v Kamnici, v Novi vasi in na Studencih.
Objavljeno: 11.12 2017
 
Zato se bodo aktivni udeleženci vrgli v iskanje rešitve, kako seznaniti čimveč someščanov.
Objavljeno: 11.12 2017
 
V decembru bodo v Magdaleni v iskanju novega prostora za srečevanje.
Objavljeno: 9.12 2017
 
Ob prometu pa je tokrat tekla beseda tudi o prednovoletnem zboru in 5. obletnici zbora SČS Pobrežje.
Objavljeno: 9.12 2017
 
Na občinskem uradu za komunalo so nam pritrdili, da je razsvetljava zastarela in neprimerna. To vemo že sami, saj vendarle tukaj živimo, da je samo 20 % svetil skladnih z veljavno uredbo, pa je dejstvo, ki človeka stisne pri srcu.