TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 13.11 2018
 
Menimo, da se kandidatke_i, ki so odgovore poslale_i, zavedajo dejstva, da vodenje občine zahteva demokratično in participatorno upravljanje z mestom ter kakovostno sodelovanje z njegovimi prebivalkami_ci.
Objavljeno: 12.11 2018
 
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru, od 12. do 18. 11. 2018
Objavljeno: 5.11 2018
 
Občani smo s pomočjo strokovnjakov in strokovnjakinj predebatirali problemska področja ter obliovali zahteve za spremembe in izboljšave v delovanju MOM, ki jih pričakujemo od prihodnje županje ali župana.
Objavljeno: 5.11 2018
 
Po tednu premora zaradi praznikov bodo v tem tednu spet zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. V torek se bodo zbrali v SČS Radvanje in SČS Magdalena, v sredo v SKS Pekre in SČS Pobrežje, v četrtek v SČS Tezno ter skupaj v Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 22.10 2018
 
Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) vas v tem tednu vabijo na pet zborov: Radvanje, Magdalena, Pobrežje, Tabor ter Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 8.10 2018
 
V tem tednu se bodo sestali na zborih v Magdaleni in Radvanju (v torek), v sredo na Taboru in Pobrežju in v četrtek v Centru in Ivanu Cankarju. Vsi zbori bodo ob 18.00.