TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 8.10 2018
 
V tem tednu se bodo sestali na zborih v Magdaleni in Radvanju (v torek), v sredo na Taboru in Pobrežju in v četrtek v Centru in Ivanu Cankarju. Vsi zbori bodo ob 18.00.
Objavljeno: 15.10 2018
 
V ponedeljek srečanje na mestni ravni (Okolje, prostor in ravnanje z odpadki), v četrtek pa nazaj v četrtne skupnosti Tezno, Nova vas, Studenci in Koroška vrata.
Objavljeno: 1.10 2018
 
Ta teden se bodo na rednih zborih zbrali v SKS Pekre, SČS Nova vas in SČS Studenci in SČS Tezno. Naslednji teden pa začetek cikla delavnic Skupaj za skupno: ljudske zahteve kontra predvolilnim obljubam
Objavljeno: 18.09 2018
 
v četrtek, 20. septembra, vabljeni da se pridružite razpravi o skupnosti v Novi vasi, na Studencih, v Koroških vratih ali na Teznu.
Objavljeno: 24.09 2018
 
Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti. Vsi zbori v tem tednu so ob 18.00. V torek vabljeni na zbor SČS Magdalena in SČS Radvanje, v sredo bosta zbora SČS Pobrežje in SČS Tabor, v četrtek pa še zbor SČS Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 12.09 2018
 
Sadove upravljanja z mestom na način, da se politični predstavniki in mestna uprava bojijo občank in občanov in naredijo prav vse, da bi njihov glas utišali, poznamo že leta in takšen način delovanja zaradi slabih rezultatov tudi zavračamo.