TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 15.04 2019
 
V četrtek, 18. 4., vas medse vabijo krajanke in krajani Tezna in Nove vasi.
Objavljeno: 8.04 2019
 
Zbori ta teden: Radvanje, Magdalena, Pobrežje, Tabor, Center in Ivan Cankar, Studenci ter Koroška vrata. Pridružite se!
Objavljeno: 5.04 2019
 
Zunaj je že 78 številka Četrtinke. Ob novicah z zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru, tokrat objavljamo intervju s kolektivom Ministarstvo prostora. Zaradi prostorske stiske ta v tiskanni obliki ni bil v celoti objavljen. Na spletu pa je. Izvolite.
Objavljeno: 2.04 2019
 
V sredo v Pekre, v četrtek pa na Tezno ali v Novo vas.
Objavljeno: 25.03 2019
 
Ta teden ste vabljeni, da se oglasite na enem izmed petih zborov samoorganiziranih skupnosti, če je kakšen v vaši mestni četrti: Magdalena, Tabor, Pobrežje, Studenci ter Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 13.11 2018
 
Menimo, da se kandidatke_i, ki so odgovore poslale_i, zavedajo dejstva, da vodenje občine zahteva demokratično in participatorno upravljanje z mestom ter kakovostno sodelovanje z njegovimi prebivalkami_ci.