TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 26.06 2017
 
Ta teden še, potem premor.
Objavljeno: 19.06 2017
 
V sredo se bodo na zadnjem predpočitniškem zboru zbrali v SČS Pobrežje, Nova vas in Studenci.
Objavljeno: 20.06 2017
 
Na zboru SČS Tabor so udeleženi sprejeli sklep, da od svoje mestne četrti zahtevajo javno predstavitev celotnega projekta prenove Ceste zmage, saj menijo, da je bila komunikacija o projektu, še posebej o zelenih prvinah projekta, značilno neustrezna. Kako kaže?
Objavljeno: 29.05 2017
 
Železničarska kolonija ni last samo krajanov MČ Magdalena, temveč je kulturna dediščina vseh Slovencev, zato je potrebno, da jo ohranimo zanamcem. Potrebno je skupno reševanje za ohranitev in skupno ukrepanje proti propadanju kulturnega spomenika.
Objavljeno: 15.06 2017
 
Zbor SČS Magdalena se je tokrat najdlje zadržal ob problematiki sečnje dreves v Mariboru, zlasti na Cesti zmage in ob poročilu z zbora stanovalk_cev Železničarske kolonije.
Objavljeno: 15.06 2017
 
Vprašanje je, ali za to obstaja volja pri izvajalcu javne službe ter ali za to obstaja volja ljudi.