TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 20.02 2017
 
Ta teden potekajo zbori samoorganiziranih skupnosti v Magdaleni, Radvanju, v Kamnici, na Taboru ter skupaj Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 20.02 2017
 
Tokrat so z njega poslali_e pobudo vsem ostalim zborom, da se pridružijo zahtevi po spremembi Stanovanjskega zakona in drugih nanj vezanih predpisov, ki pred prebivalce_ke postavljajo nesmiselne birokratske ovire, kadar si le ti_e želijo izboljšati svoje bivanjsko okolje.
Objavljeno: 20.02 2017
 
Odločili_e so se, da želijo z ostalimi prebivalci_kami Maribora razpravljati o zbiranju smeti – temi, ki so jo predlagali_e v Magdaleni.
Objavljeno: 20.02 2017
 
Začudenje, kako po tolikih letih mestna oblast ne premore toliko človečnosti, da obremenilne dejavnosti odmakne od zasebnih življenj, zdaj senči srd – v času, ko temo obravnava zbor SČS Pobrežje, sta bili neposredno ogroženi že dve mladi življenji.
Objavljeno: 14.02 2017
 
Glede na to, da se sedaj o obnovi govori v okviru trajnostne urbane strategije, kjer pa bi se naj po najnovejših informacijah financirale ti. mehke vsebine in ne infrastrukturni projekti, je tudi ta obnova vprašljiva.
Objavljeno: 14.02 2017
 
Kljub kulturnemu prazniku so udeleženke_ci tudi to sredo pridno zborovale_i.