TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 19.02 2019
 
V tem tednu so se zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) skoncentrirali na četrtek.
Objavljeno: 11.02 2019
 
Konec februarje se izteka šesto leto, odkar vas aktivne sokrajanke in sokrajani vsak teden povabijo, da se jim pridružite na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. Tokrat Radvanje, Magdalena, Tabor in Pobrežje, Studenci ter Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 4.02 2019
 
Zbori samoorganiziranih skupnosti v Mariboru, med 4. in 10. februarjem
Objavljeno: 28.01 2019
 
Radvanje, Magdalena, Pobrežje, Center in Ivan Cankar ter Studenci
Objavljeno: 21.01 2019
 
Želite sodelovati v zadevah skupnosti? Vabljeni na zbore samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru.
Objavljeno: 21.01 2019
 
Udeleženi so se strinjali, da je sodelovanje med izvoljenimi predstavniki in aktivnimi prebivalci v ožjih lokalnih skupnostih ne le želeno, pač pa tudi zelo potrebno in koristno.