TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 26.09 2016
 
Ta teden vabljeni na zbore SČS Tabor, Pobrežje, Studenci in Nova vas.
Objavljeno: 25.09 2016
 
Objavljeno: 23.09 2016
 
Informacija, ki so jo krajani Peker pridobili iz projektne pisarne Mesne občine Maribor, je udeležence zbora zelo razveselila.
Objavljeno: 22.09 2016
 
Javno podjetje je tožilo občana Rajka Kotnika zaradi okrnitve ugleda pravne osebe in izgubilo.
Objavljeno: 18.09 2016
 
Tudi novi udeleženci so bili presenečeni nad tem, da je tako malo njihovih sokrajank in sokrajanov pripravljenih angažirati se pri reševanju skupnih problemov.
Objavljeno: 17.09 2016
 
Tretji septembrski teden s svojim delom znova pričenjajo udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih skupnosti Magdalena, Center in Ivan Cankar ter Koroška vrata, prvič po poletnem premoru pa se srečajo tudi na zboru samoorganizirane krajevne skupnosti Kamnica.