TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 14.05 2018
 
Ta teden na zborih samoorganiziranih skupnosti v Kamnici, v Koroških vratih, na Studencih in v Novi vasi.
Objavljeno: 21.05 2018
 
Zbor SČS Tabor pa bo to sredo odpadel zaradi glasovanja v okviru občinskega projekta participativnega proračuna.
Objavljeno: 7.05 2018
 
Zbrali se bodo v Magdaleni, Radvanju, v Pekrah, na Taboru in na Pobrežju ter na zboru SČS Center in Ivan Cankar
Objavljeno: 30.04 2018
 
Zaradi praznikov bo v tem tednu zboroval le zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova vas.
Objavljeno: 23.04 2018
 
Dobrodošli v Radvanje, Magdaleno, na Tabor ali na Pobrežje, pa na zbor prebivalcev centra mesta.
Objavljeno: 23.04 2018
 
Na Studencih o prometu, v Koroških vratih o spoznavanju in druženju v skupnosti, v Novi vasi o parku ob Pekrskem potoku.