TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 16.10 2017
 
V tem tednu se lahko pridružite sokrajanom na treh zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), ki jih že peto leto soorganizira Iniciativa mestni zbor - v Kamnici, v Koroških vratih in na Studencih.
Objavljeno: 16.10 2017
 
Nekaj pobud, ki so že bile naslovljene na pristojne, se je po mnenju slednjih izkazalo za neuresničljive, udeleženci na zboru pa so mnenja, da rešitev vseeno obstaja.
Objavljeno: 13.10 2017
 
Z Radvanja prihaja toliko dobrih novic, da bi človek kar zaplesal!
Objavljeno: 13.10 2017
 
Objavljeno: 13.10 2017
 
Tokratnega zbora SKS Kamnica se je udeležil tudi predstavnik mreže Ensvet, ki občanom predstavlja subvencije Ekosklada.
Objavljeno: 13.10 2017
 
Udeleženci SKS Pekre so se tokrat posvečali težavam v okolju in prometu.