TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 9.08 2016
 
Aktivistke in aktivistiv Iniciativi mestni zbor (IMZ), ki želimo s svojim delom v Mariboru prispevati k participatorni lokalni politiki, se na javnost obračamo zaradi politične neodločnosti pri nadaljevanju uvedbe participatornega proračuna (PP) v politiko mesta.
Objavljeno: 10.07 2016
 
Naše ugotovitve, zaradi katerih menimo, da Mestni svet Elaborata Nigrada ne more sprejeti.
Objavljeno: 10.07 2016
 
Udeleženci na zboru so se odločili, da se bodo sestajali tudi med počitnicami, če bo potrebno. Ne bodo obupavali, temveč še naprej delali in se zavzemali za boljšo kvaliteto življenja v mestu.
Objavljeno: 10.07 2016
 
Izbrane projekte participatornega proračuna mora Mestna občina Maribor sedaj izvesti, kar so se udeleženci in udeleženke zbora odločili vestno spremljati.
Objavljeno: 30.06 2016
 
Če bo kaj nujnega, se srečamo tudi med počitnicami, so se odločili.
Objavljeno: 30.06 2016
 
Ekološki otoki so v novih naseljih drugače urejeni – kesoni so zaščiteni z betonskim zidom, nad njimi pa je mreža, ki onemogoča, da bi veter razpihoval smeti.