TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 5.11 2018
 
Občani smo s pomočjo strokovnjakov in strokovnjakinj predebatirali problemska področja ter obliovali zahteve za spremembe in izboljšave v delovanju MOM, ki jih pričakujemo od prihodnje županje ali župana.
Objavljeno: 9.12 2019
 
Še zadnjič letos se bodo v sredo zbrali na zborih samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS) na Taboru in Pobrežju, v četrtek pa v Novi vasi, na Teznem in v Koroških vratih.
Objavljeno: 2.12 2019
 
Najava zborov SČKS od 2. 12. do 6. 12. 2019: Radvanje, Magdalena, Pekre, Center in Ivan Cankar
Objavljeno: 25.11 2019
 
Vabljeni, da se pogovarjate o svoji skupnosti – ta teden Tabor, Pobrežje, Nova vas in Tezno
Objavljeno: 18.11 2019
 
Vabljeni na zbore SČS v Mariboru. V tem tednu: Magdalena in Radvanje v torek, Studenci ter skupaj center in Ivan Cankar pa v četrtek.
Objavljeno: 11.11 2019
 
Vabljeni na zbore SČS v tednu med 13. in 17 novembrom