TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 5.11 2018
 
Občani smo s pomočjo strokovnjakov in strokovnjakinj predebatirali problemska področja ter obliovali zahteve za spremembe in izboljšave v delovanju MOM, ki jih pričakujemo od prihodnje županje ali župana.
Objavljeno: 3.02 2020
 
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru od 3. 2. do 7. 2. 2020: Pekre, Pobrežje, Tezno in Nova vas
Objavljeno: 27.01 2020
 
Moramo se povezati in raziskovati, kje in kako smo uspeli, kje pa smo skrenili s poti in kako najti pravo: ta teden na zboru SČS Radvanje, SČS Magdalena in SČS Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 20.01 2020
 
Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti v Mariboru med 20. in 26. januarjem 2020: Tabor, Pobrežje, Tezno in Nova vas
Objavljeno: 13.01 2020
 
Najava zborov Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih od 13. 1. do 19. 1. 2020 (Radvanje, Magdalena, Pekre, Studenci ter Center in Ivan Cankar).
Objavljeno: 6.01 2020
 
Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti v Mariboru med 6. in 12. januarjem 2020.