TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 10.12 2018
 
Na samoorganizranem zboru na Pobrežju so udeleženci obravnavali pripravljen dopis v zvezi z razpadajočimi športnimi objekti nasproti pokopališča.
Objavljeno: 10.12 2018
 
V sredo se bodo zadnjič v tem letu na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) srečali Taborčani. Naslednji dan, v četrtek, se bodo zbrali še na Teznu in v Novi vasi.
Objavljeno: 10.12 2018
 
Podroben načrt je bil izdelan za območje pod Pohorjem, a je še vedno vezan na univerzijado, ki je ne bo. Udeleženci zato pričakujejo, da bo prišlo do številnih pobud za spremembe prostorskih aktov.
Objavljeno: 3.12 2018
 
Od torka do četrtka se bo v tem tednu odvilo šest zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. Pridružite se!
Objavljeno: 26.11 2018
 
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru od 26. do 30. 11. 2018. Vabljeni na Tabor in v Novo vas.
Objavljeno: 26.11 2018
 
Za tokratni zbor in pogojno še naslednjega, jim je četrtne prostore »velikodušno« dal v uporabo dosedanji predsednik sveta MČ Tezno, za dokončno odločitev pa bodo morali počakati, da se sestanejo novoizvoljeni svetniki.