TI ODLOČAŠ

Ljudje smo prvi, ki bi morali odločati o skupnih razvojnih politikah v mestu in državi, ne pa mestni svetniki in poslanci. Njihova naloga je namreč zastopanje naših skupnih interesov. Ker so politiki svojo vlogo očitno razumeli drugače, je naša naloga, da jih na to spomnimo ter jim predstavimo skupna stališča in zahteve različnih okrajev in tako prevzamemo odgovornost za delovanje naših skupnosti, občine, države.

PRIDRUŽI SE!

 

Da se nikdar več ne bi ponovila samovolja oblasti, ki je ljudski mandat izkoristila za brezvestno in brezsramno plenjenje skupnega, s tem pa uničevala naša življenja, okolje in bogastvo preteklih generacij, moramo vzpostaviti samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor.
Znotraj Iniciative mestni zbor smo razdeljeni na dve področji delovanja, na kreativno in strateško skupino. Če so cilji prve realni, kratkoročni koraki, ki bi izboljšali življenje soljudi in priprava različnih kreativnih rešitev in argumentacija vprašanj, ki se porajajo znotraj trenutnega upornega stanja v mestu in državi, so cilji druge bolj dolgoročni, usmerjeni na politične in sistemske spremembe ter na analizo trenutnega stanja. 
Objavljeno: 6.11 2017
 
Radvanje, Magdalena, Tabor, Pobrežje, Pekre ter Center in Ivan Cankar.
Objavljeno: 1.11 2017
 
Iniciativa mestni zbor (IMZ) v predstavljenih posvetovanjih z občani ne prepozna participatornega proračuna.
Objavljeno: 1.11 2017
 
Zaradi praznikov so nekateri zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v tem tednu odpadli, se pa zato 2. novembra, v četrtek ob 18.00, lahko udeležite dveh - v Novi vasi in na Studencih.
Objavljeno: 2.11 2017
 
24. oktobra se je na zboru SČS Nova vas zbralo kakšnih trideset krajank in krajanov, med njimi tudi nekateri prebivalci Radvanja, da bi se konkretno pogovorili o eni sami temi – kakšne vsebine si ljudje želimo za skupno področje, ki ga začrtava Pekrski potok.
Objavljeno: 23.10 2017
 
Ta teden skupaj Nova vas in Radvanje, pa Magdalena, Pobrežje, Tabor ter prebivalci mestnega centra.
Objavljeno: 16.10 2017
 
V tem tednu se lahko pridružite sokrajanom na treh zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), ki jih že peto leto soorganizira Iniciativa mestni zbor - v Kamnici, v Koroških vratih in na Studencih.