ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB MARIBOR

Poznati preteklost, razumeti sedanjost, imeti vizijo prihodnosti, je rdeča nit, ki povezuje različne generacije. Vrednote, ki so ljudi povezovale med narodnoosvobodilno borbo, niso del preteklosti. So naša sedanjost in tudi prihodnost. Člane druži spoštljiv odnos do dediščine narodnoosvobodilne borbe in tudi vrednote kot so tovarištvo, solidarnost, ponos, humanost ter vrednote, ki so sestavni del človekovih pravic…

Povezava: http://zdruzenjeborcev-nobmb.si/

 

Zofijini ljubimci

Zofijini ljubimci (tj. ljubitelji modrosti; gr. sophia – modrost) smo mariborska oziroma ptujska civilno-družbena iniciativa, ustanovljena jeseni leta 1996, ki je nastala v želji in tudi zaradi potrebe po vnašanju humanistične misli in širjenju njenega prostora umestitve v mariborski okoliš, še zlasti pa animiranju družboslovne in filozofske srenje v Mariboru.

Povezava: http://zofijini.net