Objavljeno: 13.11 2018
 
   
Menimo, da se kandidatke_i, ki so odgovore poslale_i, zavedajo dejstva, da vodenje občine zahteva demokratično in participatorno upravljanje z mestom ter kakovostno sodelovanje z njegovimi prebivalkami_ci.
 
Objavljeno: 12.11 2018
 
   
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru, od 12. do 18. 11. 2018
 
Objavljeno: 5.11 2018
 
   
Občani smo s pomočjo strokovnjakov in strokovnjakinj predebatirali problemska področja ter obliovali zahteve za spremembe in izboljšave v delovanju MOM, ki jih pričakujemo od prihodnje županje ali župana.
 
Objavljeno: 5.11 2018
 
   
Po tednu premora zaradi praznikov bodo v tem tednu spet zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. V torek se bodo zbrali v SČS Radvanje in SČS Magdalena, v sredo v SKS Pekre in SČS Pobrežje, v četrtek v SČS Tezno ter skupaj v Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 22.10 2018
 
   
Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) vas v tem tednu vabijo na pet zborov: Radvanje, Magdalena, Pobrežje, Tabor ter Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 8.10 2018
 
   
V tem tednu se bodo sestali na zborih v Magdaleni in Radvanju (v torek), v sredo na Taboru in Pobrežju in v četrtek v Centru in Ivanu Cankarju. Vsi zbori bodo ob 18.00.
 
Objavljeno: 15.10 2018
 
   
V ponedeljek srečanje na mestni ravni (Okolje, prostor in ravnanje z odpadki), v četrtek pa nazaj v četrtne skupnosti Tezno, Nova vas, Studenci in Koroška vrata.
 
Objavljeno: 1.10 2018
 
   
Ta teden se bodo na rednih zborih zbrali v SKS Pekre, SČS Nova vas in SČS Studenci in SČS Tezno. Naslednji teden pa začetek cikla delavnic Skupaj za skupno: ljudske zahteve kontra predvolilnim obljubam
 
Objavljeno: 18.09 2018
 
   
v četrtek, 20. septembra, vabljeni da se pridružite razpravi o skupnosti v Novi vasi, na Studencih, v Koroških vratih ali na Teznu.
 
Objavljeno: 24.09 2018
 
   
Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti. Vsi zbori v tem tednu so ob 18.00. V torek vabljeni na zbor SČS Magdalena in SČS Radvanje, v sredo bosta zbora SČS Pobrežje in SČS Tabor, v četrtek pa še zbor SČS Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 12.09 2018
 
   
Sadove upravljanja z mestom na način, da se politični predstavniki in mestna uprava bojijo občank in občanov in naredijo prav vse, da bi njihov glas utišali, poznamo že leta in takšen način delovanja zaradi slabih rezultatov tudi zavračamo.
 
Objavljeno: 10.09 2018
 
   
Vabljeni na zbore SČS v Radvanje in Magdaleno, na Tabor in na Pobrežje ter na zbor SČS Center in Ivan Cankar
 
Objavljeno: 13.09 2018
 
   
Zbor je sklenil na MOP poslati pobudo o ničnosti okoljevarstvenega dovoljenja, v dokaz pa priložiti še posnetke, ki kažejo na to, da je sporni nasip obstajal že pred izdajo spornega dovoljenja.
 
Objavljeno: 13.09 2018
 
   
Na prvem popočitniškem zboru so Novo vaščani začeli na polno.
 
Objavljeno: 11.09 2018
 
   
Na tokratni prvi uradni zbor SČS Tezno je prišlo veliko udeležencev - prebivalcev Tezna. Ta pa je na žalost potekal pred stavbo MČ Tezno, saj so si odgovorni na MČ Tezno tik pred zdajci premislili in so umaknili privolitev, da bi zbor potekal v prostorih mestne četrti.
 
Objavljeno: 3.09 2018
 
   
Ta teden v Pekrah, v Novi vasi in na Teznu.
 
Objavljeno: 11.06 2018
 
   
Ta teden vas vabijo vaši sokrajani iz štirih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), da se jim pridružite in v strpni razpravi o zaznanih problemih, iščete rešitve in pomagate graditi skupnost.
 
Objavljeno: 4.06 2018
 
   
Tudi ta teden lahko na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) s svojimi sokrajani načnete razpravo o različnih, za vas in skupnost pomembnih temah - vabljeni v Magdaleni, Radvanju, na Pobrežju, v Pekrah in v centru mesta.
 
Objavljeno: 14.05 2018
 
   
Ta teden na zborih samoorganiziranih skupnosti v Kamnici, v Koroških vratih, na Studencih in v Novi vasi.
 
Objavljeno: 21.05 2018
 
   
Zbor SČS Tabor pa bo to sredo odpadel zaradi glasovanja v okviru občinskega projekta participativnega proračuna.
 
Objavljeno: 7.05 2018
 
   
Zbrali se bodo v Magdaleni, Radvanju, v Pekrah, na Taboru in na Pobrežju ter na zboru SČS Center in Ivan Cankar
 
Objavljeno: 30.04 2018
 
   
Zaradi praznikov bo v tem tednu zboroval le zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova vas.
 
Objavljeno: 23.04 2018
 
   
Dobrodošli v Radvanje, Magdaleno, na Tabor ali na Pobrežje, pa na zbor prebivalcev centra mesta.
 
Objavljeno: 23.04 2018
 
   
Na Studencih o prometu, v Koroških vratih o spoznavanju in druženju v skupnosti, v Novi vasi o parku ob Pekrskem potoku.
 
Objavljeno: 17.04 2018
 
   
V sredo vabljeni v Kamnico, v četrtek pa na Studence, v Koroška vrata ali Novo vas. PRIDI*POVEJ*SODELUJ!
 
Objavljeno: 9.04 2018
 
   
Vabljeni prebivalke in prebivalci Radvanja, Magdalene, Pobrežja in Tabora ter centra mesta
 
Objavljeno: 3.04 2018
 
   
 
Objavljeno: 3.04 2018
 
   
Vabljeni v Pekre, na Studence in v Novo vas.
 
Objavljeno: 12.03 2018
 
   
Kot na mnogi mariborskih ulicah, tudi na Korbunovi ulici v Studencih ključen problem predstavljajo tiste_i, ki svoja vozila namesto na svojih parcelah, parkirajo kar na ulicah.
 
Objavljeno: 19.03 2018
 
   
V četrtek vabljeni v Novo vas ali na Studence.
 
Objavljeno: 26.03 2018
 
   
Na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih bodo sosede in sosedje v tem tednu zbrani v Radvanju in Magdaleni, na Taboru in Pobrežju ter v centru mesta.
 
Objavljeno: 12.03 2018
 
   
Od torka do četrtka se bodo ta teden zvrstili zbori v Radvanju, Magdaleni, na Taboru in na Pobrežju, pa v Kamnici, v Koroških vratih ter skupni zbor SČS Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 12.03 2018
 
   
Sicer je k vročini na zadnjem zboru SKS Pekre svoje dodal tudi termostat, ki je bil v prostoru za časa zbora nastavljen na poletnih 25 stopinj Celzija, a tudi ob nižjih temperaturah bi bilo ozračje med številnimi udeleženimi enako vroče. Zaradi avtobusa.
 
Objavljeno: 5.03 2018
 
   
V tem tednu se bodo krajani zbrali na dveh zborih, v Pekrah in na Studencih.
 
Objavljeno: 26.02 2018
 
   
Od torka do četrtka se bodo v sedmih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih (SČS in SKS) krajani spet družili, razpravljali o problemih, ki jih pestijo in jih s skupnimi močmi poskusili rešiti ali vsaj opozoriti nanje tiste, ki so za njihovo reševanje odgovorni.
 
Objavljeno: 19.02 2018
 
   
Najlepše bi jo zaznamovali z številčno udeležbo na zboru, zato vabljeni.
 
Objavljeno: 5.02 2018
 
   
Zaradi kulturnega praznika zborov v četrtek ni na urniku, zato bo v tem tednu le zbor samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre. Ta bo v sredo, 7. 2., ob 18.00 v Kulturnem domu Pekre na Bezjakovi 4.
 
Objavljeno: 12.02 2018
 
   
Zbori so v Radvanju, Magdaleni, Na Pobrežju, na Taboru in v Kamnici, pa v Koroških vratih in skupaj za Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 1.02 2018
 
   
TOREK; 6. 2. 2018 * 18.00 * SALON UPORABNIH UMETNOSTI
 
Objavljeno: 29.01 2018
 
   
Mladi, pozor! Trenutno stanje ni normalno stanje.
 
Objavljeno: 30.01 2018
 
   
Udeleženci 98. zbora SČS Nova vas so se tokrat najprej pogovarjali o identiteti Maribora in viziji za prihodnost.
 
Objavljeno: 30.01 2018
 
   
Šole in občina prepoznavajo, kako nevarne so šolske poti do vseh osnovnih in srednjih šol v četrti Studenci.
 
Objavljeno: 30.01 2018
 
   
Kompromisna rešitev, ki so jo podprli tudi na zboru SČS Radvanje, predlaga kombinirano uporabo obeh voznih tras - stare in nove.
 
Objavljeno: 30.01 2018
 
   
Klavrno stanje Koseskega ulice in dela Metelkove ulice je bila tema tokratnega zbora SČS Tabor.
 
Objavljeno: 22.01 2018
 
   
»Grdo se sliši, a tako je. Temelj demokracije je aktiven državljan, ki tolče po vratih. A se ne zgodi nič, ker nihče ne tolče po vratih,« je bil eden od predlogov za tokratni Večerov Bob leta (dr. Vladimir Prebilič).
 
Objavljeno: 22.01 2018
 
   
Pozivajo pristojne, naj kadar v četrti obnavljajo cestišče na ulicah hkrati uredijo še vse potrebne priklope, saj se v zadnjem času dogaja, da večkrat zapored odpirajo cesto.
 
Objavljeno: 22.01 2018
 
   
Premalo udeleženih na zboru je prebralo izhodišča za revitalizacijo Male tržnice pri OŠ Franc Rozman Stane, da bi lahko podali konkretno oceno.
 
Objavljeno: 22.01 2018
 
   
Osrednja vsebina tokratnega zbora SČS Pobrežje so bila nasilniška dejanja, ki so se v zadnjih dveh mesecih zgodila v Mariboru.
 
Objavljeno: 19.01 2018
 
   
Na tokratnem zboru SČS Radvanje so udeleženci spregovorili o problemu Užiške ulice, novega participatornega proračuna, prostorov MČ in avtobusne linije št. 18. Prav tako so nekaj besed namenili volitvam, ki bodo potekale letos.
 
Objavljeno: 19.01 2018
 
   
Zato bodo udeleženke za v park pripravile opozorilne table z informacijami, zakaj jim kruh škoduje in s čim se ptice dejansko hranijo.