Objavljeno: 14.01 2019
 
   
Vabljeni na zbore v Radvanju, Magdaleni, na Pobrežju, na Studencih, v Koroških vratih ter na zbor SČS Center in Ivan Cankar
 
Objavljeno: 7.01 2019
 
   
Vabijo Tabor, Pekre, Nova vas in Tezno.
 
Objavljeno: 17.12 2018
 
   
Leto bodo tudi zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti sklenili v bolj prazničnem vzdušju. V torek bodo delo za letos zaključili v SČS Magdalena, v sredo v SČS Pobrežje, v četrtek pa v Center in Ivan Cankar ter Koroška vrata.
 
Objavljeno: 10.12 2018
 
   
Na samoorganizranem zboru na Pobrežju so udeleženci obravnavali pripravljen dopis v zvezi z razpadajočimi športnimi objekti nasproti pokopališča.
 
Objavljeno: 10.12 2018
 
   
V sredo se bodo zadnjič v tem letu na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) srečali Taborčani. Naslednji dan, v četrtek, se bodo zbrali še na Teznu in v Novi vasi.
 
Objavljeno: 10.12 2018
 
   
Podroben načrt je bil izdelan za območje pod Pohorjem, a je še vedno vezan na univerzijado, ki je ne bo. Udeleženci zato pričakujejo, da bo prišlo do številnih pobud za spremembe prostorskih aktov.
 
Objavljeno: 3.12 2018
 
   
Od torka do četrtka se bo v tem tednu odvilo šest zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. Pridružite se!
 
Objavljeno: 26.11 2018
 
   
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru od 26. do 30. 11. 2018. Vabljeni na Tabor in v Novo vas.
 
Objavljeno: 26.11 2018
 
   
Za tokratni zbor in pogojno še naslednjega, jim je četrtne prostore »velikodušno« dal v uporabo dosedanji predsednik sveta MČ Tezno, za dokončno odločitev pa bodo morali počakati, da se sestanejo novoizvoljeni svetniki.
 
Objavljeno: 26.11 2018
 
   
Skupaj z OŠ Toneta Čufarja bodo zasnovale_i akcijo, s katero bodo opozorile_i na nevzdržnost življenja ob problematični cesti, ki vodi do bivše tovarne Svila.
 
Objavljeno: 19.11 2018
 
   
Ta teden aktivnosti potekajo v Radvanju in Magdaleni, na Pobrežju, na Teznem in na Studencih ter na zboru SČS Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 13.11 2018
 
   
Menimo, da se kandidatke_i, ki so odgovore poslale_i, zavedajo dejstva, da vodenje občine zahteva demokratično in participatorno upravljanje z mestom ter kakovostno sodelovanje z njegovimi prebivalkami_ci.
 
Objavljeno: 12.11 2018
 
   
Najava zborov samoorganiziranih skupnosti v Mariboru, od 12. do 18. 11. 2018
 
Objavljeno: 5.11 2018
 
   
Občani smo s pomočjo strokovnjakov in strokovnjakinj predebatirali problemska področja ter obliovali zahteve za spremembe in izboljšave v delovanju MOM, ki jih pričakujemo od prihodnje županje ali župana.
 
Objavljeno: 5.11 2018
 
   
Po tednu premora zaradi praznikov bodo v tem tednu spet zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. V torek se bodo zbrali v SČS Radvanje in SČS Magdalena, v sredo v SKS Pekre in SČS Pobrežje, v četrtek v SČS Tezno ter skupaj v Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 22.10 2018
 
   
Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS) vas v tem tednu vabijo na pet zborov: Radvanje, Magdalena, Pobrežje, Tabor ter Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 8.10 2018
 
   
V tem tednu se bodo sestali na zborih v Magdaleni in Radvanju (v torek), v sredo na Taboru in Pobrežju in v četrtek v Centru in Ivanu Cankarju. Vsi zbori bodo ob 18.00.
 
Objavljeno: 15.10 2018
 
   
V ponedeljek srečanje na mestni ravni (Okolje, prostor in ravnanje z odpadki), v četrtek pa nazaj v četrtne skupnosti Tezno, Nova vas, Studenci in Koroška vrata.
 
Objavljeno: 1.10 2018
 
   
Ta teden se bodo na rednih zborih zbrali v SKS Pekre, SČS Nova vas in SČS Studenci in SČS Tezno. Naslednji teden pa začetek cikla delavnic Skupaj za skupno: ljudske zahteve kontra predvolilnim obljubam
 
Objavljeno: 18.09 2018
 
   
v četrtek, 20. septembra, vabljeni da se pridružite razpravi o skupnosti v Novi vasi, na Studencih, v Koroških vratih ali na Teznu.
 
Objavljeno: 24.09 2018
 
   
Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti. Vsi zbori v tem tednu so ob 18.00. V torek vabljeni na zbor SČS Magdalena in SČS Radvanje, v sredo bosta zbora SČS Pobrežje in SČS Tabor, v četrtek pa še zbor SČS Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 12.09 2018
 
   
Sadove upravljanja z mestom na način, da se politični predstavniki in mestna uprava bojijo občank in občanov in naredijo prav vse, da bi njihov glas utišali, poznamo že leta in takšen način delovanja zaradi slabih rezultatov tudi zavračamo.
 
Objavljeno: 10.09 2018
 
   
Vabljeni na zbore SČS v Radvanje in Magdaleno, na Tabor in na Pobrežje ter na zbor SČS Center in Ivan Cankar
 
Objavljeno: 13.09 2018
 
   
Zbor je sklenil na MOP poslati pobudo o ničnosti okoljevarstvenega dovoljenja, v dokaz pa priložiti še posnetke, ki kažejo na to, da je sporni nasip obstajal že pred izdajo spornega dovoljenja.
 
Objavljeno: 13.09 2018
 
   
Na prvem popočitniškem zboru so Novo vaščani začeli na polno.
 
Objavljeno: 11.09 2018
 
   
Na tokratni prvi uradni zbor SČS Tezno je prišlo veliko udeležencev - prebivalcev Tezna. Ta pa je na žalost potekal pred stavbo MČ Tezno, saj so si odgovorni na MČ Tezno tik pred zdajci premislili in so umaknili privolitev, da bi zbor potekal v prostorih mestne četrti.
 
Objavljeno: 3.09 2018
 
   
Ta teden v Pekrah, v Novi vasi in na Teznu.
 
Objavljeno: 11.06 2018
 
   
Ta teden vas vabijo vaši sokrajani iz štirih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), da se jim pridružite in v strpni razpravi o zaznanih problemih, iščete rešitve in pomagate graditi skupnost.
 
Objavljeno: 4.06 2018
 
   
Tudi ta teden lahko na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) s svojimi sokrajani načnete razpravo o različnih, za vas in skupnost pomembnih temah - vabljeni v Magdaleni, Radvanju, na Pobrežju, v Pekrah in v centru mesta.
 
Objavljeno: 14.05 2018
 
   
Ta teden na zborih samoorganiziranih skupnosti v Kamnici, v Koroških vratih, na Studencih in v Novi vasi.
 
Objavljeno: 21.05 2018
 
   
Zbor SČS Tabor pa bo to sredo odpadel zaradi glasovanja v okviru občinskega projekta participativnega proračuna.
 
Objavljeno: 7.05 2018
 
   
Zbrali se bodo v Magdaleni, Radvanju, v Pekrah, na Taboru in na Pobrežju ter na zboru SČS Center in Ivan Cankar
 
Objavljeno: 30.04 2018
 
   
Zaradi praznikov bo v tem tednu zboroval le zbor samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova vas.
 
Objavljeno: 23.04 2018
 
   
Dobrodošli v Radvanje, Magdaleno, na Tabor ali na Pobrežje, pa na zbor prebivalcev centra mesta.
 
Objavljeno: 23.04 2018
 
   
Na Studencih o prometu, v Koroških vratih o spoznavanju in druženju v skupnosti, v Novi vasi o parku ob Pekrskem potoku.
 
Objavljeno: 17.04 2018
 
   
V sredo vabljeni v Kamnico, v četrtek pa na Studence, v Koroška vrata ali Novo vas. PRIDI*POVEJ*SODELUJ!
 
Objavljeno: 9.04 2018
 
   
Vabljeni prebivalke in prebivalci Radvanja, Magdalene, Pobrežja in Tabora ter centra mesta
 
Objavljeno: 3.04 2018
 
   
 
Objavljeno: 3.04 2018
 
   
Vabljeni v Pekre, na Studence in v Novo vas.
 
Objavljeno: 12.03 2018
 
   
Kot na mnogi mariborskih ulicah, tudi na Korbunovi ulici v Studencih ključen problem predstavljajo tiste_i, ki svoja vozila namesto na svojih parcelah, parkirajo kar na ulicah.
 
Objavljeno: 19.03 2018
 
   
V četrtek vabljeni v Novo vas ali na Studence.
 
Objavljeno: 26.03 2018
 
   
Na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih bodo sosede in sosedje v tem tednu zbrani v Radvanju in Magdaleni, na Taboru in Pobrežju ter v centru mesta.
 
Objavljeno: 12.03 2018
 
   
Od torka do četrtka se bodo ta teden zvrstili zbori v Radvanju, Magdaleni, na Taboru in na Pobrežju, pa v Kamnici, v Koroških vratih ter skupni zbor SČS Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 12.03 2018
 
   
Sicer je k vročini na zadnjem zboru SKS Pekre svoje dodal tudi termostat, ki je bil v prostoru za časa zbora nastavljen na poletnih 25 stopinj Celzija, a tudi ob nižjih temperaturah bi bilo ozračje med številnimi udeleženimi enako vroče. Zaradi avtobusa.
 
Objavljeno: 19.02 2018
 
   
Najlepše bi jo zaznamovali z številčno udeležbo na zboru, zato vabljeni.
 
Objavljeno: 5.03 2018
 
   
V tem tednu se bodo krajani zbrali na dveh zborih, v Pekrah in na Studencih.
 
Objavljeno: 5.02 2018
 
   
Zaradi kulturnega praznika zborov v četrtek ni na urniku, zato bo v tem tednu le zbor samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre. Ta bo v sredo, 7. 2., ob 18.00 v Kulturnem domu Pekre na Bezjakovi 4.
 
Objavljeno: 26.02 2018
 
   
Od torka do četrtka se bodo v sedmih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih (SČS in SKS) krajani spet družili, razpravljali o problemih, ki jih pestijo in jih s skupnimi močmi poskusili rešiti ali vsaj opozoriti nanje tiste, ki so za njihovo reševanje odgovorni.
 
Objavljeno: 12.02 2018
 
   
Zbori so v Radvanju, Magdaleni, Na Pobrežju, na Taboru in v Kamnici, pa v Koroških vratih in skupaj za Center in Ivan Cankar.
 
Objavljeno: 1.02 2018
 
   
TOREK; 6. 2. 2018 * 18.00 * SALON UPORABNIH UMETNOSTI