>> Za svoje delo se moderatorji, po potrebi, usposabljajo in omogočajo potek zbora po dogovorjenih pravilih, ki temeljijo na načelih medsebojnega spoštovanja sogovornikov.
>> Moderatorji vodijo dnevni red zborov in podajajo skupne sklepe zborov, ki jih dosežejo s konsenzom udeleženih na zborih (pomoč širše koordinacije zborov). Moderatorji ne usmerjajo stališč članov: njihova naloga je zgolj in samo omogočati ploden potek razprave. Kadar moderator te naloge ne opravlja ustrezno, ga lahko zbor kadar koli odpokliče in zamenja.
>> Vloge si moderatorji vse leto izmenjujejo (vodenje, zapisnik in sklepi zbora, uskladitev z drugimi zbori v MOM, objavljanje novic na internetu). Iz zbora v zbor se lahko menjajo, najkasneje po enem letu pa je menjava moderatorjev obvezna.
>> Moderatorji spodbujajo člane zborov in vodijo strukturirane razprave, na temeljih osnovnih načel in načinov njihovega poteka, prav tako o aktivnostih obveščajo širšo javnost predvsem, kadar se zbor odloči za javne intervencije, mobilizacije, akcije ipd.
>> Moderatorji po potrebi še dodatno obveščajo, kdaj in kje so zbori, ter usklajujejo porazdelitev nalog, če se člani zborov odločijo za delovanje in sprožijo določene postopke.
>> Skrbijo za dodatna izobraževanja in usposabljanja (vabijo predlagane strokovnjake in druge, ki so dejavni na izbranih področjih izbrane problematike).
>> Po potrebi na »zagovor« pokličejo tudi predstavnike javnih občinskih ali državnih institucij, če zbori odkrijejo nejasnosti, nepravilnosti, prav tako prevzamejo dejavno vlogo pri razreševanju problematike.