>> Sklicuje se jih na istem kraju, v isti dvorani in ob istem času – v zimskem času ob 17.00, v poletnem času ob 19.00.
>> Zaradi tega je treba poiskati brezplačne dvorane, ki so namenjene (javnim) dogodkom v četrtni in krajevni skupnosti ter se dogovoriti za njihovo celoletno brezplačno uporabo.
>> Dvorana naj bo takšna, da omogoča postavitev stolov v krog (kot je značilno za srečanja, skupščine, zbore) in je primerno opremljena (projektor, ozvočenje ipd.) za dejavno in nemoteno delovanje zborov.
>> Vsi člani zborov skrbijo za obveščanje sokrajanov o zborih v svojem okrožju, četrtni ali krajevni skupnosti.