1 Z aktivnim političnim udejstvovanjem ustaviti sistematično podkupovanje, klientelizem in nepotizem ter prekinti stare načine političnega odločanja, ki so nas pripeljali v slepo ulico.
2 Z gradnjo nestrankarske politike – politike od spodaj – kot politike, ki soustvarja in soodloča o razvoju mesta, krepiti skupnost za aktivno neposredno politično udejstvovanje in soupravljanje.
3 Aktivno spremljati in opozarjati na zlorabe vladajočih, iskati rešitve s ciljem pritiska na vse odgovorne, da uresničujejo potrebe skupnosti, in s poudarkom na najranljivejše skupine znotraj družbe.
4 Spremeniti sistem političnega delovanja in odločanja, za kar potrebujemo aktivno in obvešÄeno skupnost, ki bo predloge za spremembe oblikovala skupaj, jih jasno izpostavljala, zahtevala njihovo realizacijo in jih tudi sama uresničevala.
5 Združiti ljudi v široko ljudsko gibanje, ki bo sposobno dosegati skupne cilje: ustvariti novo družbeno resničnost – spremeniti pravila igre, tako da bo oblast služila ljudem in ne obratno, kar najverjetneje pomeni stopiti na pot k samoupravljanju.
6 Povezovati ljudske boje doma in po svetu, saj je boj proti podkupljivemu sistemu, kot ga živita Slovenija in Evropa, edina možnost, da ustvarimo drugačen sistem, v katerem bodo ljudje lahko živeli dostojno in kot ljudje.