1 Kot prebivalke in prebivalci MOM se najlažje udejstvujemo in smo dejavni na lokalni ravni prek različnih oblik samoorganiziranja. Zaradi dobrega poznavanja družbenega okolja in političnih situacij in zaradi našega neposrednega stika s tem okoljem imamo skupaj večji vpliv in pomembnejšo vlogo tudi na regionalni in državni ravni.
2 Najprej moramo prav na ravni četrtnih in krajevnih skupnosti prepoznavati stiske ljudi v lastnem okolju in odpravljati krivice, ki jih nad njimi izvajata kapital ali oblast s političnimi in drugimi pritiski. Kadar je potrebno, se moramo, če ne gre drugače, na krivice odzvati z ljudsko nepokorščino, saj ne moremo biti poslušni in ubogljivi do oblasti, ki nas zatira.
3 Sproti moramo iskati in prepoznati lokalne šerife, samodržce, plenilce, jim odvzeti legitimnost njihove funkcije in jih, če ne drugače, pripeljati tudi pred sodišče.
4 Sproti prepoznavati uničujoče ali zatiralske ukrepe, ki ne omogočajo blaginje vseh, na njihopozarjati in jih preprečevati.5 Krepiti zavedanje, da predvsem lokalna skupnostdovolj hitro prepozna probleme, prednostnoproblematiko in razvojne politike skupnosti terdoloča smernice za prihodnje delovanje. Vsakršnočakanje na posredovanje občinskih ali državnihoblasti se je doslej izkazalo za neučinkovito, sajsmo dolga leta zaman čakali, da bi oblast slišala inprepoznala potrebe ljudi ter jih uresničila.
5 Krepiti zavedanje, da predvsem lokalna skupnostdovolj hitro prepozna probleme, prednostnoproblematiko in razvojne politike skupnosti terdoloča smernice za prihodnje delovanje. Vsakršnočakanje na posredovanje občinskih ali državnihoblasti se je doslej izkazalo za neučinkovito, sajsmo dolga leta zaman čakali, da bi oblast slišala inprepoznala potrebe ljudi ter jih uresničila.
6 Za vse to je treba budno spremljati tekoče posle, projekte, načrte, programe v lastnih krajevnih in četrtnih skupnosti ter širše v svojem mestu in državi. Na to se je treba tudi dejavno odzivati. Tako pri tem, da se dobre strani teh projektov, načrtov ipd. uresničijo, kakor pri tem, da zavržemo ali celo nemara preprečimo izvajanje izključevalnih oziroma slabih strani teh istih projektov, načrtov ipd.
7 Iz celotnega političnega udejstvovanja, ki ga je sposobna ustvariti krajevna ali četrtna skupnost, je treba določati konkretne smernice delovanja, ki so jih ljudje sposobni in pripravljeni uresničevati (soupravljanje mesta, končni cilj: samoupravljanje mesta).