1 Z aktivnim političnim udejstvovanjem ustaviti sistematično podkupovanje, klientelizem in nepotizem ter prekinti stare načine političnega odločanja, ki so nas pripeljali v slepo ulico.
2 Z gradnjo nestrankarske politike – politike od spodaj – kot politike, ki soustvarja in soodloča o razvoju mesta, krepiti skupnost za aktivno neposredno politično udejstvovanje in soupravljanje.
3 Aktivno spremljati in opozarjati na zlorabe vladajočih, iskati rešitve s ciljem pritiska na vse odgovorne, da uresničujejo potrebe skupnosti, in s poudarkom na najranljivejše skupine znotraj družbe.
4 Spremeniti sistem političnega delovanja in odločanja, za kar potrebujemo aktivno in obveščeno skupnost, ki bo predloge za spremembe oblikovala skupaj, jih jasno izpostavljala, zahtevala njihovo realizacijo in jih tudi sama uresničevala.
5 Združiti ljudi v široko ljudsko gibanje, ki bo sposobno dosegati skupne cilje: ustvariti novo družbeno resničnost – spremeniti pravila igre, tako da bo oblast služila ljudem in ne obratno, kar najverjetneje pomeni stopiti na pot k samoupravljanju.
6 Povezovati ljudske boje doma in po svetu, saj je boj proti podkupljivemu sistemu, kot ga živita Slovenija in Evropa, edina možnost, da ustvarimo drugačen sistem, v katerem bodo ljudje lahko živeli dostojno in kot ljudje.