Vsak predlog člana se upošteva in pričakuje se, da bo predlagatelj prevzel odgovornost za uresničitev ideje, ki je bila sprejeta konsenzualno. Predlagatelju se po potrebi pridružijo vsi, ki se zavzemajo za uresničitev predloga.