Livada lab na obisku

V soboto, 18. februarja, smo ob gozdičku Miyawaki gostili aktivne mlade, vključene v projekt Livada Lab. Namen pilotnega projekta LIVADA je zasnovati mestno zeleno površino za kreativno preživljanje časa, ki je po meri mladih, s tem izboljšati kakovost lokalnega okolja ter dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke razvoja.

Za začetek je Urška mladim gostom predstavila zgodovino in razvoj prostora Kulturnega centra Pekarna, nakar smo se odpravili čez cesto, skozi Magdalenski park do zelenice pred blokom Ljubljanska 19, kjer smo predstavili projekt ozelenitve urbanega prostora – »Mini urbani gozdiček Miyawaki« ter projekt ponovne vzpostavitve obrežne zarasti »Revitalizacija obrežja Radvanjskega potoka«. Klemen ni skoparil z informacijami in je obiskovalce opremil s pomembnimi, uporabnimi in zanimivimi podatki o pomembnosti izbire drevesnih vrst, ustrezne priprave tal za urbani gozd, poudaril je vlogo rečnih brežin in obrežne zarasti na vzdrževanje (ali ponovne vzpostavitve) biotske raznovrstnosti. Svoje je dodala še Jasmina iz Slovenskega društva za proučevanje in varstva netopirjev, ki je spregovorila o pomenu in številčnosti netopirjev v mestnih okoljih. Za zaključek smo se pogovorili še o zborih samoorganiziranih skupnosti v Mariboru in o predvolilnih zahtevah, poimenovanih Skupaj za skupno, ki so jih pred županskimi volitvami 2018 skupaj oblikovali na podlagi preteklih razprav na zborih. Te so v seriji delavnic nadgradili s pomočjo strokovnjakov, ki so jim posamezna problemska področja dodatno osvetlili, nato pa je nastalo 61 zahtev. Po štirih letih smo v IMZ preverili, kaj je bilo uresničenega. Žal premalo.

V svojem poročilu so Livadniki še zapisali»Po kosilu v Kooperativa Dame smo se siti in zadovoljni odpravili do Ropotarnica. Tam nam je gospa Jasna predstavila svoje dolgoletno delovanje in izzive, s katerimi se soočajo na dnevni ravni. Polni navdušenja smo se z vlakom podali nazaj v Ljubljano. Veseli smo, da smo lahko za ekskurzijo uporabili javni promet in s tem podprli sporočilo trajnostne mobilnosti, ki jo tako goreče zagovarjamo.«

 

 

 

Foto: Livada Lab