Dosežen kompromis pri gradnji novih prostorov MČ, problematiziran promet

Udeleženci drugega zbora Samoorganizirane četrtne skupnosti Koroška vrata, so se dne 10.5.2013 ukvarjali z pomanjkanjem podatkov glede izgradnje novih prostorov MČ, neurejenostjo okolice tehniških univerz, kot tudi z slabo urejenim prometnim režimom v četrti.

       

Na zboru so prebivalci izpostavili pomanjkanje informacij glede izgradnje  novih prostorov MČ in skrb, da ne bi novogradnja morda slabše služila namenu kot sedajšnja zgradba. Po obširni izmenjavi vprašanj in odgovorov se je sprejel sklep, da četrtni svetniki prebivalcem četrti javno predstavijo projektno dokumentacijo. Sklep, k kateremu se je zavezal tudi predsednik četrtne skupnosti predvideva, da bo pa javna predstavitev potekala že junija.

Prebivalci so prav tako problematizirali ureditev prometa, slabo vzdrževanje okoli tehničnih fakultet, razgrajaško mladino, neodzivne ali nekonsistentne redarske službe ter slabo politično kulturo v mestni upravi. Po debati se je sprejel sklep, da se na naslednjem sestanku poglobljeno predebatira prometno ureditev v četrti. Prav tako se je sprejel sklep, da je treba povabiti predstavnike Urada za promet MOM, da se udeležijo kakšnega prihodnjega zbora. Sklenilo se je, da se na urad pošlje dopis za kar se je oblikovala tudi delovna skupina.

 

Udeleženci zbora so sklenili, da bo naslednji zbor potekal 24.5.2013, ob 18. uri, v prostorih MČ Koroška Vrata na Vrbanski 10.