Zbor SČS Tabor, 8. 2. 2017


Delovno kljub prazniku

Kljub kulturnemu prazniku so udeleženke_ci tudi to sredo pridno zborovale_i. Predsednik MČ Tabor se tokrat ni mogel udeležiti zbora, se pa je SČS odločila, da ga povabi na naslednje srečanje. Kot menijo udeleženke_ci zborov SČS Tabor, se je zagotovo smiselno povezovati z MČ, saj smo v naših zahtevah do MOM tako skupaj še močnejši_e. Na zboru je bila izpostavljena problematika TEŠ 6 in novica, ki je v tem tednu zaokrožila po televizijskih novicah, da naj bi izgubo te nespametne naložbe v prihodnosti krili vsi odjemalci_ke električne energije, Posebej žaljivo je to v luči dejstva, da sta širša in strokovna javnost s področja okoljevarstva temu projektu že ves čas nasprotovali, sedaj pa politika pričakuje, da bomo prebivalke_ci plačevale_i za to napako. Do naslednjič bo SČS Tabor pripravila na to temo dopis in za podporo prosila ostale SČKS. Dopis se bo nato poslal na ustrezne organe.

Na zboru je bila izpostavljena tudi pobuda za obnovo Mestne knjižnice iz sredstev namenjenih za izvedbo Trajnostne urbane strategije. SČS Tabor bo pripravila dopis tudi na to temo in ga upajoč, da s podporo tudi ostalih SČKS, poslala mestnim svetnikom MOM.
Udeleženci_ke zbora SČS Tabor se veselijo tudi prihajajočega Mestnega zbora in razprav, ki bodo takrat na vrsti.

SČS Tabor se bo ponovno sestala v sredo, 22. 2. 2017.