Zbor SČS Studenci, 26. 5. 2016


PROTI TAJNIM ČEZATLANTSKIM TRGOVINSKIM SPORAZUMOM

Na zboru so udeleženci najprej komentirali pretekli mestni zbor. Zadovoljni so bili s samo udeležbo, vendar so bili mnenja, da je bilo preveč tem za obravnavo, udeleženci pa so se slabo pripravili za debato. Do naslednjega zbora bodo pripravili, katere točke jih motijo na Studencih, saj je bil eden izmed sklepov mestnega zbora, da v posameznih četrtih zabeležijo neurejenosti, nato pa skupaj pripravijo Odlok o javnem redu in miru. Na zboru se je zopet odprla tema o neurejenosti ekoloških otokov. Kesoni so prepolni, zato smeti odlagajo na tla. Predlagali so tudi možne rešitve, kot so namestitev video kamer, vendar bi se morali pozanimati, kolikšne so cene. Snaga bi morala dvakrat na teden odvažati odpadke, vendar pravijo, da nimajo denarja. V prihodnje bodo kontaktirali Snago, da se jim pridruži na zboru, prav tako pa bodo oblikovali dopis o problematičnosti ekoloških otokov, ki ga nameravajo posredovati ostalim samoorganiziranim zborom. Sledilo je poročanje delovnih skupin. Na sejo SSVUJD-a je prišel Stojan Auer, ki je poročal o problemih, ki jih ima mestni svet z županom. Oblikovali so posebno komisijo, ki so jo oblikovali iz članov mestnega sveta, ki naj bi bila zadolžena za kontrolo nad komunalnimi podjetji. Komisija je na njih naslovila vprašanja, vendar jih ta ignorirajo. Ni točno jasno, kaj je gospod Auer želel od SSVUJD-a, saj se zavedajo, da sam odstop direktorja Žule, s katerim je komisija prišla navzkriž, ne bo vplival na dolgoročne spremembe. Naslednjič bodo povabili gospoda Štelcerja, ki bo več povedal o ustanovljeni komisiji, nato pa bodo razmislili o sodelovanju, če bodo našli skupne točke. Udeleženec je poročal tudi o pretekli skupni seji MČ Studenci, kjer so govorili o izgradnji obvoznice, vendar se je ni udeležil nobeden od povabljenih poslancev. Zato so sklenili, da vse sklepe, ki so jih sprejeli na seji, skupaj s podpisi posredujejo na državni zbor. Na zboru so potrdili tudi pobudo SČS Nova vas, da skupaj pozovejo župana in mestni svet, da se Maribor deklarira za TTIP free zone in tako kot občina javno razglasi svoje stališče proti škodljivim mednarodnim sporazumom. Sledil je pogovor o železnižkem prehodu. Udeleženci bodo preverili, v čigavi lasti je ograja (Slovenske železnice ali MOM), ki bi jo morali zamenjati, nato pa bodo dopis posredovali dalje. Nazadnje so udeleženci izrazili nezadovoljstvo nad ureditvijo Limbuške ceste. Pred kratkim so skušali urediti luknje in jaške s tem, da so zafilali lukjnje, vendar s tem niso odpravili težav. Cesta je prometno preveč obremenjena.

Naslednji zbor bo potekal v četrtek, 9. 6., ob 18.00 v stavbi MČ Studenci.