Zbor SČS Magdalena, 8.5.2014


SČS Magdalena o političnem opismenjevanju in odprti delovni akciji

Na zboru SČS Magdalena dne 08. 05. 2014 smo obravnavali mnoge možnosti vključitve v delavnice kritične pismenosti in političnega opismenjevanja prebivalcev Maribora ter aktivnosti za uvedbo participatornega proračuna v mestu. V maju Delovna skupina za komunalo načrtuje dolgo pričakovani in že večkrat prestavljeni sestanek na MOM z namenom ustanovitve Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, na naslednjem zboru pa bodo predstavili izsledke sestanka. V V tem mesecu načrtujemo tudi ogled terena in nato delovno akcijo za obnovo zapuščenega košarkaškega igrišča v Magdaleni.

Prihodnji zbor bo 22. 05. 2014 v Infopeki.