Zbor SKS Kamnica, 30. 11. 2016


Fištravec mi je obljubil kanalizacijo.

Več kot 70 krajank in krajanov KS Kamnica se je minulo sredo zbralo v mali dvorani kulturnega doma, da bi s sogovorniki – predstavnikom občinskega urada za komunalo promet in prostor in s predstavniki izvajalca javne službe, podjetjem Nigrad, spet spregovorili o problematiki odvajanja odpadne in padavinske vode. Konec lanskega leta sprejeta državna uredba namreč postavlja točno določene standarde za ustrezno odvajanje odpadne in padavinske vode in določa tudi rok, do katerega mora biti tem standardom zadoščeno. Ker pa v Kamnici marsikdo ne ve, ali bodo standardom lahko ugodili s priklopom na javno kanalizacijo ali pa ta do njih ne bo speljana in bodo morali zato postaviti malo čistilno napravo (MČN), so želeli od sogovornikov izvedeti, kaj natančno občina načrtuje, da bodo lahko do leta 2023, ko preteče prehodno obdobje iz uredbe (na vodovarstvenih območjih rok poteče dve leti prej), ustrezno rešili zadeve in pri tem ne obubožali.

Žal je bila volja za celostno reševanje problematike na obeh straneh precej šibka. Udeleženke in udeleženci so očitno siti neizpolnjenih obljub, s katerimi si politični cirkus vedno znova kupuje volilne glasove in so zato le s težka sprejemali informacije, ki tem obljubam ne sledijo. Med njimi je bila seveda največkrat izpostavljena informacija pomanjkanje investicijskih sredstev. A prazna občinska blagajna pač ne more biti izgovor za vse in tudi na tem mestu ne vzdrži, saj se je v osnovi spraševalo po konkretnih načrtih (o oceni, kje v Kamnici je še smotrno potegniti kanalizacijski vod) in ne o izvedbi.

Niti dogovora o tem, da bi občina vsaj zbrala ustrezne informacije o možnostih reševanja problematike in z njimi opremila tiste, ki jih vsebina prej omenjene uredbe neposredno naslavlja, na zboru ni bilo moč doseči. Mukoma je bil dosežen sklep, da s strani občine in Nigrada udeleženci prejmejo vsebino akcijskega načrta Aglomeracija in dodatne informacije, na podlagi katerih bodo lahko za svoje gospodinjstvo preverili, ali se bodo kdaj lahko priključili na kanalizacijski vod ali bodo postavljali MČN. Da bi svojim sokrajanom, ki bodo morali problem reševati sami, pomagali s subvencijami in tako vsaj približno izenačili njihov položaj z ostalimi, pa na občini sploh še niso razmišljali. A bodo morali.