Vstala tudi Magdalena

28. 3. se je v prostorih Infopeke v kulturni coni Pekarna zgodil tudi prvi samoorganizirani zbor meščanov četrtne skupnosti Magdalena.

Po zdaj že običajnem kratkem uvodu, ko smo člani IMZ predstavili pobudo četrtnih zborov in povedali, kaj vse je možno na njih doseči, ter ko smo skupaj postavili temeljna načela diskusije, se je le-ta razmahnila v polnem žaru. Čez petdeset meščanov se je strinjalo o smotrnosti tega početja, izpostavili pa so mnoge težave v naši četrti. Velike težave v soseski so udeleženci tako zaznali predvsem pri prometni ureditvi trga revolucije, pri obnovi starih zgradb iz železničarske kolonije, ter v tem, da kar 30 večstanovanjskih hiš v železničarskem naselju zaradi birokratskih napak nima urejenega pravnega statusa. Dane so bile tudi pobude v zvezi z urejanjem okolja ter same KC Pekarna, ki pa je bila izvzemši videz sicer prepoznana kot nekaj dobrega v naši sredini. Na ravni mesta pa so prebivalci Magdalene zahtevali konec strankokracije, ter kazensko odgovornost za škodo, povzročeno z nestrokovnim ravnanjem mestne uprave. V zvezi s tem je bilo danih tudi nekaj pobud v zvezi s pravočasnim obveščanjem, da bi lahko civilna družba prevzela iniciativo preden je škoda povzročena, namesto, da nanjo le reagira. Posebej pomembno pa je, da so prebivalci Magdalene zelo hitro razumeli namen in smoter zbora, ter njegovo zavezanost direktni akciji, enakopravnosti in konsenza. Ponovno se srečamo 11. aprila.