Zbor SČS Magdalena, 4. 12. 2017


Za želene spremembe bo moralo preteči še kar nekaj vode

Že nekaj časa je udeležba v Magdaleni nekoliko nižja. Na preteklem zboru, v torek, 5. 12., so se udeleženke spraševale, zakaj je temu tako. Pomislile so, da utegne biti Kulturni center Pekarna, ta alternativni prostor, s strani lokalne skupnosti še vedno stigmatiziran, zaradi česar prebivalke_ci nerade_i zavijejo tja. V decembru bodo v Magdaleni tako v iskanju novega prostora za srečevanje, da z novim letom poskusijo z novo lokacijo. Od preteklega zbora je bila odposlana prijava smetišča na robu parka. Na območju podirajoče se stavbe v zasebni lasti se namreč nabira precej reči, ki v park ne sodijo. To se ne bi dogajalo, če bi Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči to parcelo odkupilo in tako bi občina lahko razširila park. Iz Magdalene so na javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči že pisale_i s pobudo, naj parcelo odkupijo, a so dobile_i odgovor, da sredstev za to ni. Pred kratkim so se tako ponovno obrnile_i nanje s pozivom, da bi razširitev oz. ureditev parka izboljšala kakovost bivanja v tem delu mesta in naj podjetje nakup parcel vendarle umesti v svoje finančne načrte, da namera ne izgine z »dnevnega reda«.

Zadnjič letos Magdalenčanke_i zborujejo v torek, 19. 12., ob 18.00 v prostorih INFOPEKE.