Zbor SČS Studenci, 14. 12. 2017


Sramotno je živeti v mestu, kjer je nogomet več vreden od knjižnice

Poleg bridke naslovne ugotovitve so se udeleženci dotaknili zamisli, da bi iz sramotnih točk na Studencih lahko črpali gradivo za podoben sprehod, kot je bil sprehod mimo projektov participatornega proračuna v Radvanju. Še zmeraj jih namreč močno žuli umazanija na Ruški, radi bi odkrili lastništvo parcel preko prostorskega plana občine Maribor ali s parcelno številko zemljišča. Podatek bi pomagal, da bi lahko s pritiski dosegli, da lastniki poskrbijo za umazanijo, ki se jo odlaga vsepovprek. Namera je torej že močno usidrana, le v dejanja naj preraste.