Izjava podpore v boju za obstoj ROGa


Zahtevamo neomejen ROG trajanja

Drage soborke, dragi soborci!

Čeprav vemo, kako težko vam je bilo, so nas razveselile novice o vašem odločnem in uspešnem odporu. Odporu ne le proti poskusu rušitve kupa betona in opek, marveč proti rušitvi ideje, ki ste jo v Rogu gradili desetletje. Pokazali ste, da zahtevate biti slišani, ne pa izbrisani. Da zahtevate mesto mnogih idej, mnogih vizij, ne pa le enega vrhovnega načrta. In da boste neomajano stali nasproti nasilju kapitala za vsako ceno. Za ta uspeh vam iskreno in od srca čestitamo!

Vsi pa vemo, da bo borba za Rog še trajala. Da je pripravljena struktura oblasti poseči tako po pravnih, kot po zločinskih sredstvih. Zato vam želimo v tem boju izraziti popolno solidarnost. K vašem boju bomo prispevali po naših zmožnostih, ker se na koncu koncev borimo skupaj, v enem boju. Boju zatiranih proti zatiralcem, boju malih ljudi proti šerifom, boju pravice proti krivici, na koncu koncev boju za boljši jutri. Tega ne bodo napisali v nekakšni pisarni in ga izvajali s podzakonskimi akti. Tega si bomo zradili sami!

S tovariškimi pozdravi,
Iniciativa mestni zbor