Z Zbora SČKS Studenci

Kakovost življenja Studenčanov pada

Z udeleženci SKČS Studenci smo se 23. 5. 2013, ob 18h zbrali naValvasorjevi ulici 42 in se odpravili na obhod po mestni četrti Studenci, si ogledali kritične točke in odpirali pereče teme.

Kakovost življenja prebivalcev je zaradi različnih dejavnikov (neurejena prometna ureditev, industrijski obrat sredi spalnega naselja, plaz, pomanjkanje otroških in mladinskihigrišč) močno upadla, karposledično povzroča obup in občutek brezizhodnosti. Zato smo si vsi skupajo gledali problematične točke in se dogovorili da z iskanjem rešitev nadaljujemo naslednjič, ko bodo o svojem delu poročale tudi delovne skupine.

Naslednjič se spet zberemo v prostorih CAAP-a naValvasorjevi 42 v četrtek, 6. junija, ob 18h.

Zemljevid ogleda Studencev:

Bike route 2,158,388 - powered by Www.bikemap.net