VABLJENI


Ta teden zbori na Pobrežju, v Koroških vratih,
na Studencih in v Novi vasi

  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 15. 3. 2017, 18:00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 16. 3. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 16. 3. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • zbor SČS Koroška vrata >> četrtek, 16. 3. 2017, 18:00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10 - ZBOR ODPADE!

Informacija, da se bomo skozi predor Markovec lahko vozili brez vinjete, bo nedvomno tema zbora samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Pobrežje v sredo, 13. 3.. Udeleženci zborov  temo ukinitve vinjetnega sistema na hitri cesti skozi Maribor naslavljajo že tretje leto. S tem se trenutno ukvarja tudi mestna delovna skupina (MDS) za promet, vsem skupaj pa informacija s Koprskega vliva upanje, da se bomo kmalu tudi Mariborčani lahko po hitri cesti vozili brez vinjete in tako razbremenili lokalni promet, predvsem na Pobrežju.

V četrtek se bodo na rednih zborih srečali še v SČS Koroška vrata, Studenci in Nova vas. Vsi ti se, tako kot na Pobrežju, srečujejo v prostorih posamezne mestne četrti. Kaj so se dogovorili na skupnem drugem mestnem zboru (MZ) pretekli teden in kaj lahko tudi sami dodajo k čim boljši realizaciji sklepov tega zbora, bo zagotovo tekla beseda. Predvsem bo pomemben razmislek in ideje o tem, kako zaustaviti  trend upadanja drevesnega fonda v nekoč enem od najbolj zelenih mest pri nas. Dokončnega sklepa, kako povečati zavedanje o pomembnosti  zelenih površin v mestu, na  MZ niso sprejeli, prepričani pa so, da je z opozorilnimi akcijami treba nadaljevati, dokler se trend upadanja ne obrne v drugo smer.

V SČS Nova vas so v letošnjem letu pristojnim naslovili kar nekaj pobud, med drugim direktorju mestne uprave MOM, da ukrepa v zvezi z nepravilno (najnižje možnim) ovrednotenjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča garažnih hiš pri Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer sicer bolnikom zaračunavajo oderuško parkirnino. Kaj je storil v zvezi s tem, direktor v dveh mesecih ni odgovoril. Drugim zahtevam in pobudam zakonski rok za odgovor še ni potekel.

SČS Studenci je bila predlagateljica teme ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor, ki se na tokratni MZ ni uvrstila, bo pa to, kot so sklenili, edina tema na majskem tretjem MZ, zato se bodo aktivni Studenčani lotili priprave argumentacije in vsebine za razpravo o tej temi.

Bodo pa, kot vedno, udeleženci zbora tisti, ki bodo natančno določili dnevni red in tok razprave, zato se jim lahko vedno pridružite in odprete problem, ki ste ga zaznali in za katerega menite, da ga je v dobro skupnosti in posameznika treba rešiti.

Vsi zbori se začnejo ob 18.00.