3. Zbor SKČS Magdalena

Izbrane prioritetne naloge v dobro Magdalene in mesta

Navkljub majhnemu številu udeležencev je bil tretji  zbor samoorganizirane čtrtne skupnosti Magdalena, izveden 25. aprila, precej uspešen.

Izmed predlogov, podanih na prejšnjih zborih, smo s konsenzom izbrali tri, katerim želimo v bodoče nameniti največ pozornosti, ter oblikovali tudi skupine, ki se bodo s temi problemi natančneje ukvarjale. Akcijska skupina za promet se bo ukvarjala s prometno ureditvijo tako na ravni četrti, kot na ravni mesta. Skupina 'mestni svet' se bo, kot toliko drugih v ostalih zborih, posvetila odstopu mestnega sveta, alternativam, ki ga lahko zamenjajo, iskanju kazenske odgovornosti pri njegovih članih in s spremembo statuta v korist meščank in meščanov. Nemara najpomembnejši rezultat četrtkovega zbora pa je oblikovanje akcijske skupine 'brezposelnost', ki bo skušala poiskati različne alternativne rešitve za ta, prej kot ne najbolj pereč, problem Maribora, tako na sistemski, kot na praktični ravni. Člani zbora so se tudi dogovorili za piknik, s katerim bodo proslavili dan MČ Magdalena, ki je desetega junija.

Že naslednjič pa se, v nekoliko bolj dinamični obliki, srečamo 9. maja.