Pred prazniki še kakšna beseda o skupnosti

Ne lepo vreme in tudi ne prazniki ne bodo zmotili rednega poteka zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v Mariboru. V torek se sestanejo na zborih SČS Radvanje in SČS Magdalena, v sredo pa na Taboru in na Pobrežju. V četrtek bodo o bivanju v centru mesta razpravljali še na skupnem zboru SČS Center in Ivan Cankar.

Urnik:

  • zbor SČS Radvanje: torek, 24. 4., 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • zbor SČS Magdalena: torek, 24. 4., 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • zbor SČS Pobrežje: sreda,  25. 4., 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Tabor: sreda, 25. 4., 18.00, MČ Tabor, Metelkova 63
  • zbor SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 26. 4., 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Skupna tema na zborih v tem tednu bo zastarela in potratna javna razsvetljava v mestu. Nekoliko prijetnejša tema pa je načrtovanje razstave ob peti obletnici zborov SČS in SKS, s katero želijo sokrajanom pokazati kaj so zbori, s čim so se in se še ukvarjajo, kaj so rešili, kje in zakaj so naleteli na najhujše ovire. Z boljšim poznavanjem delovanja, računajo, bodo vsaj zbudili radovednost in prepričali še koga, da se jim pridruži. Še vedno najbolj pogrešajo mlade, ki bi razpravam na zborih lahko dodali novo dimenzijo – pogled in razmišljanja mlajše generacije na realnost, ki jo živijo in njihove ideje za pozitivne spremembe v družbi. Ponovno poudarjajo, da se jim lahko pridruži prav vsakdo, ne glede na starost, raso, narodnost, versko ali politično usmeritev ali pripadnost katerikoli drugi družbeni skupini. Zbori SČS in SKS so v MO Maribor pravzaprav edini odprti prostori, kjer lahko vsakdo pove svoje mnenje, izpostavi ali opozori na problem, izmenja z drugimi mnenja in izkušnje ter skupaj z njimi išče tudi najboljše rešitve in načine, kako se problema lotiti, ga rešiti. Nič se seveda ne da rešiti čez noč, toda če stopimo skupaj in smo dovolj vztrajni, se da doseči marsikaj. Nenazadnje se lahko zbori pohvalijo, da so tudi sami prispevali k temu, da je predlog Iniciative mestni zbor za uvedbo participatornega proračuna – instituta, ki omogoča da o delu občinskega proračuna odločajo občanke in občani, svojo zakonsko podlago dobil z umestitvijo v Zakon o lokalni samoupravi.  

VABLJENI!