VABILO


Zbori SČS in SKS med 5. in 9. oktobrom 2015

Prebivalci Radvanja so pilotni projekt participatornega proračuna, ki ga izvajajo v njihovi MČ, vzeli nad vse resno. Do 22. oktobra je čas, da predlagajo, kaj je v njihovem okolju potrebno urediti, v enem samem tednu odkar teče zbiranje predlogov, pa se je teh nabralo že preko trideset. Tu niso všteti predlogi in ideje, ki so se porodile na sobotni prireditvi Turističnega društva Radvanje, kjer so aktivisti Iniciative mestni zbor svetovali in podrobneje seznanjali krajane o poteku projekta in načinu glasovanja, kjer bodo predloge prednostno razvrstili.
Tudi aktivni krajani na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje, ki bo v torek, 6. 10., ob 18.00 v MČ Radvanje na Lackovi, bodo participatornemu proračunu posvetili večino pozornosti. Izognili se ji ne bodo niti na preostalih zborih v tem in prihodnjih tednih, saj se bo projekt, če bo v MČ Radvanje pilotno uspešno izveden, postopoma razširil na vso občino. V prihodnjem letu naj bi ga izvajali vsaj v šestih MČ in KS in prebivalci resno računajo, da, če bodo dovolj aktivni in vztrajni, se bo to zgodilo prav v njihovi soseski.
Seveda pa bo na zborih tekla beseda tudi o drugih prepoznanih problemih. Krajani želijo, da bi bili slišani in, da odločevalci upoštevajo njihove pobude, kar se še vedno ne dogaja dovolj pogosto. Veliko njihovih vprašanj ostaja neodgovorjenih, vendar verjamejo, da se bo, če bodo dovolj vztrajni, to spremenilo.

V tem tednu se bodo na zborih zbrali še:
- v torek, 6. 10. Ob 18.00 v SČS Magdalena, v Infopeki, Ob železnici 16,
- v sredo, 7. 10., ob 18.00 v samoorganizirani krajevni skupnosti Kamnica, v Domu kulture na Vrbanski 97,
- v četrtek, 8. 10., prav tako ob 18.00 pa še v združeni SČS Center in Ivan Cankar, v prostorih ZPM na Razlagovi 16.

Pridružite se jim.