Zbor SČS Koroška vrata, 18. 1. 2018


Ceste!!!

Udeleženci in udeleženke zbora SČS Koroška vrata so leto 2018 začeli aktivno. Pripravili so dopis glede uničenega cestišča na Gregorčičevi ulici mimo stadiona, saj se tam ob deževju nabere velika količina vode, ki ne odteka. Prav tako pozivajo pristojne, naj kadar v četrti obnavljajo cestišče na ulicah hkrati uredijo še vse potrebne priklope, saj se v zadnjem času dogaja, da večkrat zapored odpirajo cesto  najprej zaradi obnove, potem zaradi inštalacije optičnega kabla itd.
Udeleženci in udeleženke so prav tako pripravili predlog za MČ Koroška vrata glede zapisnikov sej sveta MČ. Mnogi prebivalci v četrti so že starejši in nevešči uporabe računalnikov, zato si želijo, da bi bili zapisniki sej na papirju dostopni v prostorih MČ, kjer bi jih občani lahko prebrali.
Na koncu pa so udeleženci in udeleženke zbora pripravili še dopis za Medvedovo ulico, ki je v katastrofalnem stanju. Služba Nigrada od časa do časa pride v največje luknje na ulici nametati nekaj asfalta, vendar se ne lotijo  celovite obnove vsaj dela ulice. Prav tako so pogosto zamašeni odtočni kanalizacijski jaški, saj jih pristojne službe ne čistijo redno. 
Udeleženci in udeleženke  počasi tudi že razmišljajo, kako bodo pripravili marčevski sprehod, ko si bodo z Nikom Staretom ogledali stanje drevoredov in drugih zelenih površin v Koroških vratih.