Vabljeni na zbore SČKS pred 1. majem

V tem tednu bodo zaradi praznikov odpadli zbori v samoorganiziranih četrtnih skupnostih (SČS) Tabor in Pobrežje. Se pa bodo zato na svojih rednih štirinajst dnevnih srečanjih sešli udeleženci SČS Nova vas in Studenci. Zbora bosta v prostorih njihovih mestnih četrti ob 18.00.

Na Studencih še niso izbrali tem za obravnavo na prvem skupnem mestnem zboru. Predlogov je namreč preveč, da bi se jih dalo ustrezno obdelati na enem srečanju, zato zbori izbirajo tri teme, ki se jim zdijo najbolj potrebne takojšnje obravnave. Prvi zbor vseh samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČKS) bo predvidoma 16. maja in želja vseh je, da na njem najdejo rešitve za skupne probleme, ki jih tarejo. Zato je pomembno, da dobro premislijo vprašanja, ki so se jim pri delu zastavljala in da ob izkušnjah v ostalih SČS in SKS najdejo nanje tudi odgovore.

Se bodo pa moderatorji zborov in aktivisti IMZ tudi ta in naslednji ponedeljek, kljub prazniku, zbrali na rednem sestanku ob 18.00 v Tkalki (Tkalski prehod 4). Pohvalijo se lahko, da od decembra 2012 niso za srečanje izpustili niti enega ponedeljka. Sestanki so odprti za vsakogar, zato se jim pridružite.