Zbor SČS Studenci, 11. 5. 2017


O odpadkih

Krajanke_i Studencev so na tokratnem zboru SČS Studenci odprle_i vprašanja ureditve zbiranja in ločevanja odpadkov. Gre za pomembna vprašanja, ki zadevajo vse občane_ke Mestne občine Maribor, saj se s tem neposredno odpira vprašanje o smiselnosti izgradnje sortirnice. Večina prisotnih na zboru je nezadovoljna s sedanjim sistemom ločevanja in zbiranja odpadkov, zato so se v preteklosti že obračali na mestno četrt, Snago in druge pristojne institucije. Ko se kesoni napolnijo, ljudje vržejo smeti kar ob kesone, tako da veter nosi različne vrečke po vsej ulici, vrane brskajo in razmetavajo smeti itd. Niso krive_i samo stanovalke_ci, saj tam odlagajo tudi drugi, ki v Studencih sploh ne živijo. Problematične so tudi same lokacije ekoloških otokov. Na Ulici Pohorskega bataljona so udeležencu postavili kesone tik pred njegovo hišo, kar pri odvažanju in dovažanju smeti povzroča nenehen hrup. Mnogi sploh ne ločujejo odpadkov in se znašajo nad kesoni. Udeleženke_ci so se strinjale_i, da bi morali ljudi očitno dovzgojiti, da tega ne bi več počeli. Najboljše rešitve v zvezi z ločvanjem in zbiranjem odpadkov vidijo v Miklavžu na Dravskem polju. Tam vsako gospodinjstvo zbira odpadke po sistemu barvno ločenih vreč in zabojnikov. Nadaljnje rešitve na to temo pa bodo Studenčanke_i iskale_i na mestnem zboru.

Druga tema je bila nesmiselno izsekavanje dreves v Studenškem gozdu. »Povsem neupravičeno je, da podirajo zdrava drevesa. Kdo je tukaj odgovoren?« se sprašuje udeleženka. Dodaja, da ne podirajo zgolj dreves, ki so poškodovana, zato bodo do naslednjega zbora preverili, kdo je lastnik parcele.