ZBORI Samoorganiziranih četrtnih (SČS) in krajevnih (SKS) skupnosti Maribora
v tednu od 3. do 7. novembra 2014  

Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti v Mariboru, ki delujejo že v devetih mestnih četrtih in krajevni skupnosti Kamnica, bodo v tem tednu večino časa na zborih namenile komunalnim in prometnim težavam.

Zbor SKS kamnica | sreda, 5. 11. 2104 | 18.00 | Kulturni dom Kamnica >> Plakat: Natisni|deli
Na zboru v Kamnici, v sredo, 5. novembra ob 18.00, v Kulturnem domu na Vrbanski 97, bosta na novo ustanovljeni delovni skupini za kanalizacijo in vodovod ter za promet že predstavili prve izsledke, predstavljen pa bo tudi participatorni  proračun, ki bi naj prebivalcem Mariborske občine omogočil soodločanje pri porabi proračunskega denarja, predvsem pa omogočil izvedbo projektov, ki jih občani vidijo kot prioritetne

Zbor SČS Studenci | četrtek, 6. 11. 2104 | 18.00 | MČ Studenci na Erjavčevi >> Plakat: Natisni|deli
V SČS Studenci se prav tako ukvarjajo z okoljskimi problemi, glavna tema pa ostaja dokončanje zahodne obvoznice.  Na zboru se bodo zbrali v četrtek, 6. novembra, ob 18.00, v dvorani MČ Studenci na Erjavčevi 43.

Zbor SČS Magdalena | četrtek, 6. 11. 2104 | 18.00 | MISC Infopeka >> Plakat: Natisni|deli
Istočasno bo potekal zbor prebivalcev SČS Magdalena (četrtek, 18.00 v prostorih Infopeke, Ob železnici 16). Na zboru bodo poročale delovne skupine za komunalo in promet, pozornost pa v zadnjem času posvečajo predvsem solidarnostnim praksam, kjer postavljajo osnove za projekt izmenjave hrane v pomoč vse več lačnim someščanom.

Zbor SČS Pobrežje | petek, 7. 11. 2104 | 18.00 | MČ Pobrežje >> Plakat: Natisni|deli
Zadnji v tem tednu se bodo zbrali krajani  na zboru v SČS Pobrežje in to v petek, 7. novembra, ob 18.00 v prostorih MČ Pobrežje na Kosovelovi 11. Delovna skupina za promet je pripravila gradivo o stanju prometa in prometne infrastrukture, ki ga bodo tokrat dopolnili in ob doseženem konsenzu poslali pristojnim organom.