Zbor SČS Pobrežje, 25. 2. 2105


Za razrešitev dilem daljinskega ogrevanja je nujna poštenost med sosedi

Kljub temu, da niti v Mestni delovni skupini niti zdaj v Samoorganiziranem svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin,  SČS Pobrežje še nima svojega predstavnika, so udeleženci podprli akt o ustanovitvi sveta. Potreba pa nadzoru nad javnimi podjetji se namreč kaže tudi v tej četrti, saj je večina izpostavljenih problemov s področja, ki ga le ta pokrivajo.

Udeleženci zbora so ob pregledu preteklih sklepov z zadovoljstvom ugotovili, da so takoj po posredovanju lokacij za postavitev dodatnih koškov za pasje iztrebke, le ti že nameščeni. To daje upanje, da bodo tudi vnaprej njihove pobude slišane. Nekatere probleme bodo sicer morali rešiti sami. Tak je problem daljinskega ogrevanja, ki je razkril, kako slabi in »nesosedski« so odnosi med sosedi. Kot je udeležencem povedal predstavnik SSVUJD - Civilni nadzor iz SČS Nova vas, Uroš Brumec, morajo stanovalci zahtevati od upravnikov stavb, da predlagajo in uvedejo sistem obračuna porabljene energije za ogrevanje, ki bo pravičen do uporabnikov (kar predvideva tudi že predlog novega zakona), predvsem pa morajo biti  drug do drugega pošteni.

Neurejenost prometa ostaja stalnica zborov SČS Pobrežje. Do naslednjega zbora bodo poskusili pridobiti projekcijo prometne ureditve za svojo četrt, informacijo, kaj na tem področju načrtuje Svet mestne četrti Pobrežje in na zboru strukturirati vsa do zdaj izpostavljena vprašanja. Odgovore na njih pričakujejo od predstavnikov Urada za komunalo promet in prostor MOM in komandirja Policijske postaje Tabor, ki bi ju povabili na zbor 25. marca.