Vabljeni na zbore na Pobrežje, na Tabor in na Studence

V tem tednu se bodo na svojem zadnjem zboru pred počitnicami sestali udeleženci treh samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS). V sredo se dobijo na Pobrežju, v prostorih MČ na Kosovelovi 11 in na Taboru, prav tako v MČ na Metelkovi 63, v četrtek pa še na Studencih (MČ na Erjavčevi 43). Vsi zbori, kamor vabijo svoje sokrajane, bodo ob 18.00. Izjemoma se ne bodo sestali v Novi vasi, ker je dvorana zasedena zaradi proslave ob državnem prazniku.

Delo seveda ne bo zastalo niti čez poletje, saj je odprtih še precej področij, ki so jih med letom načeli. Predvsem skupne delovne skupine se bodo še naprej sestajale, ker so problemi, s katerimi se ukvarjajo, pereči in zahtevajo čim prejšnje rešitve. Tako bo SSVUJD (samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin), ki ga v juliju čaka še ena obravnava na sodišču v tožbi Mariborskega vodovoda proti koordinatorju SSVUJD, nadaljeval s pregledom poslovanja javnih podjetij. Medtem, ko so Nigradu že zastavili vprašanja (odgovorov pa niso dobili), se zdaj ukvarjajo z Energetiko, čaka pa jih še Snaga.  Mestna delovna skupina za promet, ustanovljena pred kratkim, je opredelila okvir delovanja in si razdelila naloge, avgusta pa se bodo spet sestali. Predstavnike SČS in SKS pa čaka tudi nabor področij, ki so jih udeleženci posameznih zborov izpostavili kot moteča in neurejena. Občinskim službam bodo ob urejenem naboru zastavili vprašanja, kateri predpisi urejajo posamezno področje, kdo je odgovoren za njegovo izvajanje in nadzor. S tem želijo izluščiti tista, ki niso zajeta v predpisih in  bi jih bilo potrebno urediti z občinskim odlokom, za katerega se neuspešno trudijo že dve leti.