ZBORI SČS in SKS v tednu od 15. do 19. decembra 2014

V tem tednu se bodo na zadnjem zboru v tem letu zbrali v petih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) in sicer:

V sredo, 17. 12. 2014 ob 17.00 bo v Domu kulture Pekre, na Bezjakovi  4, bo zbor Samoorganizirane krajevne skupnosti (SKS) Pekre. Govorili bodo o obnovi Doma kulture in problematiki mladih, na zbor pa so povabili tudi predstavnika KS Pekre, ki bo predstavil problematiko komunale.

Uro kasneje,17. 12. ob 18.00, se bodo v Kulturnem domu Kamnica na Vrbanski 97 zbrali Kamničani. O premikih v prometnih zagatah v Kamnici bo poročala delovna skupina za promet, razprava pa bo tekla tudi o neštetokrat obljubljeni izgradnji kanalizaciji v Kamniški grabi.

Zbor SČS Studenci bo v četrtek, 18.12., ob 18.00, v prostorih MČ na Erjavčevi 43. Udeleženci bodo razpravljali o Ecolabu, katerega dejavnost vznemirja okoliške prebivalce in o povezovanju med prizadetimi  mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi za dokončanje izgradnje C. Proletarskih brigad.

Istočasno bo potekal tudi zbor SČS Magdalena (četrtek ob 18.00) v prostorih Infopeke, Ob železnici 16. Krajani Magdalene trenutno največ časa namenjajo iskanju lokacije za solidarnostno delitev viškov hrane in možnosti uvedbe sosedske pomoči po vzoru švicarske pobude Pimpipumpe za deljenje oz. medsebojno izposojo stvari. Pripravljajo pa tudi sejem.

Na Pobrežju bo zbor SČS v petek, 20.12. ob 18.00 v prostorih MČ, Kosovelova 11. Udeležence še naprej najbolj zaposlujejo prometne zagate, razpravljali pa bodo tudi o tem, kako izboljšati in približati, predvsem starejšim krajanom, oskrbo z osnovnimi potrebščinami, saj je ta trenutno skoncentrirana na eni sami lokaciji.

Najbrž se na zborih ne bodo izognili niti napovedanemu povečanju cen komunalnih storitev in proračunskim rezom v sociali, kulturi in javnih delih, ki jih je napovedal župan, zato vabijo prebivalce Maribora, da se zborov udeležijo in se tako aktivno vključijo v izpostavljanje in reševanje problemov v svojem mestu.