Zbor SČS Magdalena, 7. 2. 2017


Samoorganizacija ljudi na zboru in pri porabi proračunskih sredstev

Na zboru SČS Magdalena so spregovorili o možnosti samoorganiziranja lastnega zbora. Idealno bi bilo, da bi zbori postali samostojni in avtonomni prostori, aktivisti_ke IMZ pa bi se lahko posvetili_e drugim aktivnostim, odprli prostore še v ostalih skupnostih in se kot občani_ke udeleževale_i svojih zborov. Za lažji prehod v samoorganiziranje zborov pa bi vsaj za določen čas potrebovali enega moderatorja_ko na zbor.

Neprijeten občutek pa udeleženkam zbora vzbuja zavlačevanje pri nadaljnjih korakih uvajanja participatornega proračuna (PP), ki mu, kot je vidno iz medijev, nasprotujejo že predsedniki svetov MČ in KS. Širitev PP je bila obljubljena že lansko leto in svet MČ Magdalena je sprejel sklep o pripravljenosti na izvedbo v tej MČ. Kaj se dogaja sedaj? Na zboru SČS Magdalena so se odločili_e z dopisom poizvedeti, če bo v MČ Magdalena letos PP izveden in bo s tem omogočeno občanom_kam četrti, da predlagajo projekte, ki se jim zdijo bistveni za izboljšanje bivanja v skupnosti. Še vedno pa udeleženim ni jasno, zakaj občina porabi toliko časa že samo da izbere pet skupnosti, ki bodo sodelovale pri razširitvi PP.

Ker se približuje mestni zbor, se bodo v Magdaleni aktivirali pri pripravi na temo skrb za zelene površine, saj vse kaže, da bo ta tema v obravnavi. Ker so enako temo predlagali tudi sokrajani_ke z zbora SČS Center in Ivan Cankar, se bosta zbora povezala, v iskanje alternativnih rešitev pa želi zbor SČS Magdalena vključiti tudi delovno skupino za drevesa, v kateri sodelujejo tudi posamezniki_ce iz Tabora, Nova vas in Koroških vrat.