Zadnji cikel pred poletnim predahom

Vabljeni na zbore samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti od 17. do 21. 6. 2019

Še zadnjič pred poletnim premorom se bodo ta teden na zborih zbrali v petih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS).

  • SČS Magdalena:torek, 18. 6., 18.00 >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 8
  • SČS Radvanje:torek, 18. 6., 18.00 >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Pobrežje:sreda, 19. 6., 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • SČS Center in Ivan Cankar:četrtek, 20. 6., 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Studenci:četrtek, 20. 6., 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43

Do septembra, ko se bodo vsakih štirinajst dni spet redno srečevali, bodo na večini zborov aktivne le delovne skupine, ustanovljene med udeleženci za posamične in skupne probleme v MOM. Tako bo v Radvanju delala skupina za sporno relacijo »osemnajstke«, v Magdaleni pa za Magdalenski park in zapuščeno zemljišče med bloki, ki ga prodaja slaba banka. Pobrežani bodo aktivni v mestni delovni skupini za promet, kjer si med drugim prizadevajo za ukinitev vinjet na hitri cesti čez njihovo četrt. Tam so aktivni tudi Studenčani s kopico svojih prometnih zagat zaradi nedokončane Ceste proletarskih brigad. Počitka pa ne bo niti za CIC, ki prav tako sodelujejo v tej delovni skupini, pa tudi v samoorganiziranem svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin SSVUJD. Na vseh tokratnih zborih pa bodo  spregovorili o sestanku, ki so ga imeli predstavniki SČS in SKS z županom. Na njem so se dogovorili, da s skupno delovno skupino, ki jo sestavljajo direktor MU MOM g. Železnik, ga. Pipan, odgovorna za stran Izboljšajmo Maribor in podžupanja ga. Kujundžič Lukaček ter  trije predstavniki zborov pripravijo rokovnik za začetek uresničevanja zahtev iz dokumenta Skupaj za skupno, ki so ga zbori pripravili pred lanskimi volitvami. Med njimi je kar nekaj takih, ki za izvedbo ne potrebujejo dodatnih finančnih sredstev, temveč le dobro voljo odločevalcev.