Zbor SČS Tabor, 9. 12. 2015


Ljuba funkcionala

Da se bližajo prazniki, je bilo čutiti na zboru SČS Tabor. Kljub resnosti tem, ki so jih obravnavali, je razprava potekala hudomušno in v duhu velike povezanosti stalnih udeležencev.

Dileme, kaj bo pomenil prenos lastništva funkcionalnih zemljišč v večstanovanjskih zgradbah na lastnike stanovanj, s pridobljenimi informacijami pri upravnikih zgradb, niso rešili. Nihče jim namreč ni znal dati odgovora, kaj bo prinesel nepremičninski zakon in kakšne dodatne obveznosti si bodo s prenosom lastništva nakopali lastniki stanovanj. Po izmenjavi mnenj pa so se vseeno strinjali, da je postopek smiselno izpeljati, saj se, kot se je to ponekod že zgodilo, lahko najde nekdo, ki bo »njihovo«  funkcionalno zemljišče olastninil in bodo namesto nekaj evrov nepremičninskega davka, zasebniku plačevali veliko višjo parkirnino.

Delovna skupina za drevesa je skupaj s SČS Magdalena in Nova vas pripravila dopis, v katerem kot že pred letom dni, zahteva, da MOM končno začne skrbeti za mestna pljuča in v proračunu zagotovi namenska sredstva za nadomestne in nove zasaditve dreves. Udeleženci so se strinjali, da se na občini  problema propadajočega drevja zaradi slabega vzdrževanja očitno ne zavedajo. Tako je v mestu vedno manj dreves, ker se odstranjena ne nadomeščajo, tista, ki še stojijo, pa so v vedno slabšem stanju. Udeleženci zborov SČS Tabor, Magdalena in Nova vas zato zahtevajo, da se v proračunu namensko zagotovi 200.000 EUR v 2016 in 2017 za sanacijo stanja dreves v njihovih četrtih, da na uradu za komunalo, promet in prostor izdelajo oceno potrebnih sredstev za redno vzdrževanje in zasaditve, ki bo osnova za zahtevana sredstva v proračunu in, da se stroški nadomestnih zasaditev izvzamejo s postavke investicij in prenesejo na postavko rednega vzdrževanja, da odpadejo izgovori, da je denarja za investicije zmanjkalo.

Skupaj so na koncu ugotovili, da si po zavzetem delu skozi vse leto, zaslužijo še en pred praznični zbor, brez resnih tem, zato bo tak zbor v sredo, 23. decembra.