Zaključek leta 2017 na petih zborih

Leto 2017 lahko v tem tednu zaključite s svojimi sokrajani na naslednjih zborih samoorganiziranih četrtnih skupnosti:

-        zbor SČS Radvanje >> torek, 19. 12., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43

-        zbor SČS Magdalena >> torek, 19. 12., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16

-        zbor SČS Pobrežje >> sreda, 20. 12., ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11

-        zbor SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 21. 12., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

-        zbor SČS Koroška vrata >> četrtek, 21. 12. 2017, 18:00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10

Čeprav je bilo v okviru zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti postorjenega ogromno, si udeleženci časa za praznovanje še vedno ne morejo privoščiti. Lahko pa si čestitajo za postorjeno in si za prihajajoče leto zaželijo še več poguma in vztrajnosti. To bo nedvomno potrebno, saj je pred nami volilno leto in prvih bombončkov voljenih predstavnikov so Mariborčani že deležni. To je na primer v soboto odprt plato pod Pohorsko vzpenjačo. Na slabo urejen promet in parkiranje v tem območju so Radvanjčani na zborih res opozarjali, a v okviru pilotnega projekta participatornega proračuna so tudi izglasovali muzej na prostem kot poklon pohorski smučariji. Pod vzpenjačo bi naj stal že vsaj leto dni, pa o njem ni ne duha ne sluha. Prav tako občinski možje molčijo o tem, da se le nekaj metrov stran v Radvanjski potok stekajo fekalije bližnjih lokalov, ki so za Radvanjčane bolj moteče kot je bilo zdaj preurejeno parkirišče.  Letos se bo očitno v Mariboru delalo le na velikih projektih, ki jih prebivalci ne bodo mogli spregledati, pozabljalo pa na »malenkosti«, ki žulijo ljudi. Na te bodo še naprej opozarjali na zborih, kjer so si udeleženci do zdaj nabrali že ogromno znanja in izkušenj. Spoznali so postopke in poti, ki jih morajo ubrati, ko zaznajo problem, kot tudi, da se vztrajnost izplača in da je marsikaj, čeprav se zdi nemogoče, mogoče izpeljati, če le stopijo skupaj in si naloge razdelijo. Vabijo vas, da se jim pridružite in se o tem prepričate, ter po svojih zmožnostih pridodate svoj delček.