Zbor SKS Kamnica, 27. 1. 2016


Zelena Kamnica

Na zboru SKS Kamnica smo govorili o vse bolj pogosto odvrženih odpadkih ob pohodniških poteh, ki so sicer zelo urejene in krajanom v ponos. Zato bomo pozvali Turistično društvo Kamnica in KS Kamnica k pridobitvi košev in opozorilnih tabel, ki jih lahko skupaj namestimo ob poteh pri naslednji pomladni čistilni akciji. Govorili smo tudi o akcijah drugih zborov, ki dobile podporo in odobravanje. Pregledali smo dogajanja preteklih mesecev, uspešnost izvrševanja sklepov in se spraševali sli bo v tem letu v Kamnici uveden participatorni proračun.

Naslednji zbor je v Kulturnem domu Kamnica čez dva tedna, 10.02.2016, ob 18.00.