Zbor SČS Nova vas, 7. 9. 2017


AKTIVNO SODELOVANJE
PRI PROJEKTU UREDITVE PARKA OB PEKRSKEM POTOKU

Minuli četrtek so se po poletnih počitnicah na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas znova zbrali krajanke in krajani te mestne četrti. Tokrat se med počitnicami niso  srečevali, kot je bila navada prejšnja leta, so bili pa udeleženci aktivni na področju okolja, predvsem skrbi za drevesa, saj so v tem času usklajevali projekt Posvoji drevo in se aktivno angažirali okoli problematike poseka drevoreda na Cesti zmage.

Tokrat so razpravljali o projektu snovanja rekreacijskega skupnostnega parka ob Pekrskem potoku, ki je še vedno v tako zgodnji fazi, da se lahko prebivalke in prebivalci aktivno vključijo v oblikovanje ustreznih in željenih vsebin. Delovna skupina v ta namen že pripravlja serijo posvetov, skozi katere bodo nabrani predlogi prebivalk in prebivalcev, ki jih bo projektna pisarna, ki pripravljenost na sodelovanje pozdravlja, obdelala, osmislila in v skladu z zastavljenimi cilji tega projekta tudi primerno umestila v vsebino. Poseben poudarek so udeleženke in udeleženci dali varovanju narave. Strinjajo se, da je pomembno obdržati prostor prijazen in domač živalim, ki tukaj bivajo, zato ljudi še posebej zanima, kako bo projekt posegel v ta habitat, ki je že sicer precej okrnjen tudi zaradi slabega vzdrževanja. Letos poleti, na primer, se je košnja struge izvedla tako, da je vsa pokošena trava končala v vodi, ki je bila že sicer precej nizka in preprečevala gibanje ribam. Šele na opozorilo krajanov je izvajalec svoje delo dokončal. Zato so udeleženci tudi sklenili, da na pristojne naslovijo predlog, kako bi se v bodoče kosilo obrežje potoka, da bi ohranili gnezdišča ptic in omogočili normalno življenje vodnim živalim, saj je življenja v tem habitatu vse manj.

Razprava se je vnovič vrtela tudi okoli komunalne problematike, kjer je udeležene predvsem zanimalo, kako je s posodobitvijo javne razsvetljave, ki postaja vse bolj moteča in neskladna z uredbami na področju svetlobnega onesnaževanja. O tem se bodo do prihodnjega zbora, 21. septembra, pozanimali in naslednjič načrtovali ustrezne korake.