VABLJENI NA ZBORE

Kljub temu, ali pa prav zato, ker marsikaterega voljenega predstavnika v Mariboru moti, da se prebivalci samoorganizirajo, naslavljajo ter opozarjajo na probleme, s katerimi se srečujejo, zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) nadaljujejo z delom. V tem tednu se jim pridružite v torek na zborih SČS Radvanje in Magdalena, v sredo v SKS Kamnica in SČS Tabor, v četrtek pa še v SČS Center in Ivan Cankar (CIC). Vse dodatne informacije lahko najdete na spletni strani Iniciative mestni zbor (IMZ), kjer lahko ob mestu in času posameznega zbora, najdete tudi vsebine zborov in aktualne teme v štirinajst dnevniku Četrinka.

Urnik:

  • SČS Radvanje >> torek, 21. 2., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 21. 2., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 22. 2., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Tabor >> sreda, 22. 2., ob 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 23. 2., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

V SČS Radvanje bo tokrat Uroš Lešnik iz Nacionalnega inštituta za varovanja zdravja, predstavil rezultate merilne naprave o onesnaženosti zraka v Radvanju, ki je bila lani postavljena na pobudo zbora. S predstavnico lokalne organizacije Rdečega križa pa bodo iskali boljše rešitve za v pilotnem projektu participatornega proračuna izglasovan projekt skupnostne oskrbe starejših občanov v Radvanju. Zbor v Magdaleni se bo tudi tokrat posvetil  degradiranim območjem in skrbi za zelene površine v mestu - temo, ki je bila na njihovo in pobudo zbora CIC uvrščena na dnevni red skupnega mestnega zbora. S preteklega zbora SČS Tabor so poslali pobudo ostalim zborom, da skupaj pozovejo mestne oblasti, da se izgradnja Mariborske knjižnice uvrsti v TUS v taki obliki kot je bila zasnovana in za katero je že izdano gradbeno dovoljenje. In seveda, da se že v letošnjem proračunu zagotovi tudi potreben del sredstev. Ne le, da je to projekt, ki ga je najbolj nujno realizirati, edini ima tudi vso potrebno dokumentacijo, medtem ko so vsi drugi le »golobi na strehi« in se po njihovem mnenju spet lahko zgodi, da se nam bodo kot že tolikokrat izmaknila obljubljena evropska sredstva, pa tudi republiška, ki jih je obljubila  vlada.

To je le ena pobud, ki jo obravnavajo na vseh zborih, ker se problemi tudi tičejo vseh. To pa je znak, da se udeleženci zborov ne ukvarjajo le z luknjami pred svojim pragom, pač pa naslavljajo širše probleme in da so si pripravljeni med seboj tudi pomagati.