Zbor SČS Radvanje, 3.6.2014


Mestnih svetnikov iz Radvanja lastna četrt ne zanima

Na devetnajstem zboru smo se Radvanjčani dogovorili, da se pripravi osnutek predloga proračuna za 2015 za MČ Radvanje. Ugotovili smo, da nas naši krajani, člani mestnega sveta ignorirajo, saj ni bilo od štirih vabljenih nobenega. Nihče od vabljenih svoje odsotnosti ni niti opravičil. Odločili smo se, da jih ponovno povabimo na naslednji zbor, ki bo 17. junija.

Sprejeli smo tudi sklep, da bo v mesecu juliju in avgustu zbor miroval.