vabljeni na zbore SČKS med 10. in 14. decembrom


TABOR, TEZNO IN NOVA VAS VABIJO!

V sredo se bodo zadnjič v tem letu na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti  (SČS) srečali Taborčani. Naslednji dan, v četrtek, se bodo zbrali še na Teznu in v Novi vasi:

  • zbor SČS Tabor: sreda, 12. 12., ob 18.00, v MČ Tabor, Metelkova 63
  • zbor SČS Tezno: četrtek, 13. 12., 17.00, v MČ Tezno, Panonska 12
  • zbor SČS Nova vas: četrtek, 13. 12. 2018, ob 18.00, v MČ Nova vas, Radvanjska 65

Medtem ko bo zbor na Taboru že bolj prazničen in se bodo predvsem ozrli nazaj na opravljeno delo, bodo tako na Teznem kot v Novi vasi še zelo delovni. Degradacija prostora in zapostavljenost tega dela mesta so teme, na katere opozarjajo Tezenčani in z njimi seznanjajo odgovorne in novo vodstvo občine v pričakovanju, da jih končno začnejo odpravljati, njih pa obravnavati enakovredno z ostalimi Mariborčani. 

V SČS Nova vas bo glavna tema tokratnega zbora načrtovan park ob Pekrskem potoku, pri katerem sodelujejo skupaj z Radvanjčani, projektno pisarno MOM in mariborskim Društvom arhitektov že od samega začetka. Na osnovi predlogov in pobud krajank in krajanov na zboru SČS Nova vas, so na razpisan natečaj Društva arhitektov prispeli štirje predlogi. Izmed teh bo natečajna komisija naslednji teden izbrala najboljšega, Kako projekte predstaviti čim širšemu krogu prebivalk in prebivalcev, pa se bodo dogovorili na tokratnem zboru v Novi vasi. Seveda pa bodo udeleženke in udeleženci kot vedno na vseh zborih SČS in SKS (samoorganizirana krajevna skupnost v MOM) sami predlagali, o čem še bo tekla beseda na zborih in kaj je tisto, kar jih najbolj žuli.