Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 13. 5. 2015


Namesto občinskih služb
se na teren odpravljajo prebivalci

Zbor SČS Center – Ivan Cankar je bil posvečen prihajajoči delovni akciji čiščenja Piramide. Zbor SČS CiC se je za ta namen povezal z Vinogradniško zadrugo Piramida (VZP), ki je od občine prevzela v upravljanje vinograde na Piramidi.
Na zboru, ki se ga je udeležil tudi predstavnik VZP, se je ugotovilo, da MOM zanemarja svojo odgovornost do vzdrževanja svoje lastnine na Piramidi. Vinogradi so tako bili že v zelo slabem stanju in potrebno bo nekaj let dela s strani VZP, preden bodo povrnjeni v prvotno stanje.
Kljub temu pa je MOM že vedno zavezana vzdrževati javne poti na Piramido, ki so v njihovi lasti in jih zaradi pomanjkanja vzdrževanja pričenjajo najedati vremenski vplivi. Zboraši so zato sklenili, da se bo delovna akcija lotila prav teh poti in jih obnovila ter počistila, da bodo varne in prijetne za številčne sprehajalce in obiskovalce, ki radi obiskujejo to znano mariborsko razgledno točko.

Skupna akcija bo potekala v soboto 23.5. ob 10 uri, prostovoljci pa se bodo zbrali pri vznožju Piramide. Ker želi SČS Center – Ivan Cankar pritegniti čim več krajanov, bodo izvedli tudi plakatiranje območja v okolici piramide. (natisni in izobesi PLAKAT)