Zbor SČS Nova vas, 12. 6. 2014


Problematika okolja odslej na dnevnem redu enkrat mesečno

Zadnji zbor je potekal v četrtek, 12. junija, na sedežu mestne četrti. Po krajšem uvodu in sprejetju dnevnega reda se je pričel vsebinski del zbora. Delovna skupina za okolje je vnovič obhodila mestno četrt ter popisala packe in razne kritične točke (npr. uničena cestišča, neurejenost klančin, odstranjeni prometni znaki ipd..). Sklenjeno je bilo, da bo problematika okolja odslej vsaj 1-krat mesečno na dnevnem redu zbora. Do naslednjega zbora bo delovna skupina pripravila listo prioritet okoljskih problemov v MČ Nova vas in pričela komunikacijo z Uradom za komunalo, okolje in promet pri MOM, s ciljem reševanja omenjene problematike. 

Nadalje je bilo govora o predlogu investicij v MČ za obdobje 2015/16. Krajani so podali predloge, kot so npr. preplastitev cest, obnovitev prometne signalizacije, ureditev klančin, pločnikov, obnova in oživitev otroških igrišč, izgradnja fitnesa na prostem itd... Glede predlogov investicij bo govora še na prihodnjem zboru, kjer bi bil ta potrjen. Pred zaključkom zbora sta bili potrjeni pobudi iz MČ Pobrežje glede hitre ceste skozi Pobrežje in pobuda iz MČ Center glede umestitve UGM v prostore nekdanjega SDK-ja.

Naslednji zbor bo 26. 6. ob 18.00 v prostorih MČ Nova vas.