Zbor SČS Magdalena, 1. 12. 2015


V Magdaleni o načrtih MČ za leto 2016 in zahtevi o ustrezni zasaditvi nadomestnih in novih dreves

Na tokratnem zboru SČS Magdalena se je prebivalcem samoiniciativno pridružil gost, Vitor Zečič, član komisije za komunalo v MČ Magdalena in član odbora za komunalo pri mestnem svetu MOM. Govora je bilo predvsem o strategiji razvoja MČ Magdalena, ki jo je pripravil, ter načrtu komunalnih investicij v MČ Magdalena za leto 2016. Prebivalci so bili zelo zadovoljni z ugotovitvijo, da so v načrtih zadeve, o katerih so razpravljali na preteklih zborih. Če se bodo le ti za leto 2016 zares realizirali, bo rešenih kar nekaj problematik, s katerimi se prebivalci vsakodnevno srečujejo. Govorili so tudi o celostni prometni strategiji za Mestno občino Maribor, ki je bolj družbeni kot tehnični dokument, je pa sprejet s strani odgovornih na občini, zato se je smiselno nanj upirati in na podlagi tam opisanih strategij iskati rešitve, ki jih zaznamo v svojem okolju.

Govorili smo o prepotrebnih načrtih za Magdalenski park. Iz strani MČ je bilo rečeno, da obstajajo konkretni načrti obnovitve športnih objektov v severnem delu parka ter zavedanje o dotrajanosti poti tako v sveenernem kot južnem delu. Prebran je bil dopis, naslovljen na Urad za komunalno, promet in prostor z zahtevo, da se manjkajoča drevesa ustrezno nadomestijo z novimi in da MOM smiselno predvidi sredstva, potrebna za te zasaditve, oblikuje strategijo ozelenjevanja, s katero se lahko Maribor v nekaj letih povrne v stanje, ko so vsa drevesa še bila na svojih mestih. Ker se s problematiko manjkajočih dreves srečujejo tudi v ostalih samoorganiziranih četrtnih skupnostih, nameravajo dopis poslati tudi njim, nato pa skupaj nastopiti s pobudo, da se drevesa ponovno ustrezno zasadijo.

Naslednji zbor SČS Magdalena bo v torek, 15. 12. 2015 ob 18. uri, v prostorih MISC INFOPEKA.