V Novi vasi imajo na Prušnikovi varne prehode za pešce, ki so jih čakali trideset let, v popoldanskih urah je otrokom na voljo šolsko igrišče, urejajo se nerazumljivi in netransparentni postopki ogrevanja v blokovskih naseljih. V Centru je prej žalostna Gosposka ulica spet dostojanstvena z na novo urejenimi izložbami, drugo leto te spet povsem zaživijo. V Magdaleni so stanovalci družno uredili skupni park, na križišču Pariške komune in Ljubljanske pa stoji krožno in ne semaforizirano krožišče. Prebivalcev blokov na Ljubljanski pred UKC ne motijo več luči iz garažne hiše, ki so ponoči z močjo dnevne svetlobe osvetljevali stanovanja, izgradnja nadhoda čez Titovo do Europarka se spet premika.  V Radvanju je rešena problematika lokacije prepotrebne ambulante, po desetletjih se je začel postopek prestavitve predvsem otrokom nevarnega daljnovoda, ki poteka neposredno čez območje osnovne šole. Začelo se je tesnejše sodelovanje z občinskimi službami za pospeševanje turizma pod Pohorjem. V Koroških vratih se razvija sožitje študentske populacije in prebivalcev ter zavira nesmiselno zapravljanje javnih sredstev s strani mestne četrti. Prebivalci Studencev se aktivno pripravljajo na reševanje vprašanj v zvezi z zahodno obvoznico.
V večini aktivnih mestnih četrteh predstavniki mestnih četrti aktivno sodelujejo s prebivalci v razpravah in načrtovanju projektov.
Skozi predlagane spremembe statuta MOM smo začrtali teoretično podlago za uveljavitev participatornega proračuna, ki nam bo omogočal, da z delom investicijskih sredstev razpolagamo sami. Sodelovali smo in še bomo pri spremembah zakonov o lokalni samoupravi in financiranju občin.   
Zunanji opazovalci so presunjeni, koliko smo naredili, premaknili. Želijo nas posnemati, začeti tudi drugje, širiti energijo, ki zaradi nas vseh veje iz Maribora.


Nadaljujmo skupaj tudi v 2014!
* Zbor prebivalcev SČS Koroška vrata | 2.1.2014 | 17.00  | MČ Koroška vrata

* Zbor prebivalcev SČS Radvanje | 7.1.2014 | 18.00  | MČ Radvanje
* Zbor prebivalcev SČS Center in Ivan Cankar | 8.1.2014 | 18.00  | ZPM, Dom ustvarjalnosti mladih
* Zbor prebivalcev SČS Nova vas | 9.1.2014 | 17.00  | MČ Nova vas
* Zbor prebivalcev SČS Studenci | 9.1.2014 | 17.00  | CAAP
* Zbor prebivalcev SČS Magdalena | 16.1.2014 | 18.00  | Infopeka

... in kmalu na Pobrežju, na Taboru.