Zbor SKS Kamnica, 18. 5. 2016


Pozornost do okolja je odgovornost nas vseh

Na zboru SKS Kamnica smo govorili o poteku debate na prvem mestnem zboru in do kakšnih sklepov je zbor prišel. Do naslednjič zbiramo predloge, kaj so po mnenju Kamničanov in Kamničank področja, ki naj bi jih urejal Odlok o javnem redu in miru. Govorili smo o (ne)odgovornosti uradov in javnih služb za posamezna področja, saj pri aktivnem sodelovanju v demokratičnih procesih družbe hitro ugotovimo, da nihče ni za nič odgovoren. Na Mediču se je utrgal plaz in udeleženec bo poskušal v sodelovanju s KS doseči, da Nigrad pride situacijo sanirati. Zbor je prav tako podprl pridružitev Maribora v TTIP prosto cono kot simbolno potezo proti sprejemanju tajnih trgovinskih sporazumov CETA, TISA in TTIP.

Naslednji zbor bo v sredo, 01.06.2016, ob 18. uri v sejni sobi Kulturnega doma Kamnica.