Za skupnost, ki bo sposobna prepoznati tako stiske soljudi kot samovoljo oblastnikov, ob tem pa bo sposobna tudi ukrepati

Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti v Mariboru med 6. in 12. januarjem 2020

V poprazničnem tednu, prvem letos, se bodo kar na petih zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) v MO Maribor zbrali krajanke in krajani, ki že sedmo leto opozarjajo in predlagajo rešitve za probleme v svojem bivanjskem okolju.

  • zbor SČS Tabor:sreda, 8. 1. 2020, 18.00 >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • zbor SČS Pobrežje:sreda, 8. 1. 2020, 18.00 >> MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Tezno:četrtek, 9. 1. 2020, 18.00 >> MČ Tezno, Panonska 12
  • zbor SČS Nova vas:četrtek, 9. 1. 2020, 18.00 >> MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Koroška vrata: četrtek, 9. 1. 2020, 18.00 >> OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10 

Kot do zdaj boste tudi letos vsebino razprav na zborih določali udeleženci sami. Mnogo tem je že bilo  odprtih, za mnogo njih poiskane rešitve, za nekatere jih skupaj še iščejo, ob njih pa se pojavljajo nove in nove. Skoraj vsak nov udeleženec opozori na nov problem, s katerim se srečuje. In temu so  zbori tudi namenjeni. Ostajajo namreč za vse odprti javni prostori, kjer se ljudje srečujejo in povezujejo, skupaj razpravljajo, se medsebojno obveščajo in izobražujejo ter skupaj delujejo in iščejo rešitve. Gre za delovanje s ciljem graditi skupnosti, ki bo sposobna prepoznati tako stiske soljudi kot samovoljo oblastnikov, ob tem pa bo sposobna tudi ukrepati. Vabimo vas, da se jim pridružite.