NAJAVA


Zbori SČS in SKS v tednu od 12. do 16. januarja 2015

Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČS in SKS), ki s podporo Iniciative mestni zbor (IMZ) delujejo že skoraj dve leti, tudi v tem tednu vabijo prebivalce Maribora, da se jim pridružijo na zborih in začnejo skupaj graditi ljudem prijaznejši Maribor. Vsi zbori bodo poleg stalnih tem in poročil delovnih skupin, tako kot zbori v preteklem tednu, iskali način, kako pripraviti župana, da Mestnemu svetu da v obravnavo predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo potrošnikov javnih dobrin. Gradivo o delovanju sveta, ki bi krajanom omogočil večji nadzor nad delovanjem javnih podjetij, je skupna Mestna delovna skupina za komunalo (v njej so predstavniki večine delujočih SČS in SKS) županu posredovala že maja lani in nato še nekajkrat, nazadnje skupaj s predlogom odloka o ustanovitvi pa novembra lani. Župan se,kljub nenehnemu opozarjanju in javnemu pozivanju, da se do predloga opredeli, ne odzove. Zato udeleženci zborov iščejo tudi vzporedne rešitve, ki bodo omogočile krajanom boljši pregled nad delovanjem javnih podjetij s področja komunale.

V sredo, 14. 1., ob 18.00, bosta dva zbora in sicer Zbor SČS Tabor, v MČ Tabor na Metelkovi 63 in Zbor SKS Kamnica v Domu kulture na Vrbanski 97.

V četrtek,15. 1., ob 18.00, bosta dva zbora in sicer Zbor SČS Studenci, v MČ Studenci na Erjavčevi 43 in Zbor SČS Magdalena v Infopeki, Ob železnici 16.

V petek, 16. 1., ob 18.00 bo še Zbor SČS Pobrežje, v MČ Pobrežje na Kosovelovi 11.

Pridružite se.