Zbor SČS center in Ivan Cankar, 18.3.32015


Mestni park je še vedno pereča tema

Na zboru v Centru so bile poleg že ispostavljenih tem in problematik izpostavljene tudi nove. Ureditev širše okolice mestnega parka je še vedno področje, s katerim se pridno ukvarjajo. Pri svojem delu so uspešni, saj so javne službe in občina po dolgotrajnem pritisku prebivalcev le začele opravljati svoje delo. Nigrad je začel s čiščenjem kanaletov od tretjga ribnika proti Cesti v Drago, občina pa je v novem predlogu proračuna opredelila vsoto, ki bo namenjena izgradnji pločnika od Tomšičevega drevoreda do odcepa za Piramido.
Razprava je potekala tudi okoli javnih stranišč v parku. Udeleženci so opomnili, da je javno stranišče včasih bilo na začetku parka. Ugotavljajo, da bi bilo primerno, da bi ga tam zopet postavili. Delovna skupina bo preučila možnosti za to in začela vršiti pritisk na pristojne.
Delovna skupina, ki želi v mestu vzpostaviti sodoben »sramotilni steber« aktivno išče delegate iz ostalih zborov. Delovna skupina meni, da bi z opozarjanjem na neurejene in zanemarjene točke lahko prisilili pristojne, da ukrepajo. Takšnih točk, ki so v sramoto Mariboru, je namreč ogromno. Ena izmed njih je zagotovo glavna avtobusna postaja. Že sam napis je zanemarjen, polovica ga sveti, polovica pa ne. Udeleženci so se dogovorili, da bodo pozvali Marprom, ki je upravljalec stavbe, da to uredi.

Izpostavljen je bil tudi problem parkiranja v mestu. Veliko voznikov parkira na pločnikih, zelenicah ali pa za parkiranje enega avtomobila porabi dva parkirna prostora. Udeleženci ugotavljajo, da je za rešitev tega in še kakšnega problema potrebno spremeniti zavest in kulturo voznikov, vsak pa mora začeti pri sebi.

V Centru se bodo ponovno sestali v sredo, 1. 4. 2015 ob 18. uri v prostorih ZPM.