Zbor SČS Magdalena, 20. 9. 2016


Odprle so se dvajset let stare rane

Na prvem po poletnem zboru v Magdaleni, ki je bil v torek, 20. septembra, so govorili o hrupu v Pekarni, o varnosti v prometu, o vlomih na Valvasorjevi, o poseku dreves pred Srednjo zdravstveno šolo, točko o funkcionalnih zemljiščih pa so prestavili na naslednji zbor.

Na zbor je prišlo kar nekaj sosedov Kulturnega centra Pekarna, ki jih je pretekli vikend zmotil neznosen hrup v nočnih urah in odprl 20 let stare rane. Udeleženke in udeleženci so na zboru skupaj spisali dopis, ki so ga naslovili na Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, Urad za kulturo in mladino MOM ter Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor. Čim prej so namreč želeli opozoriti odgovorne, da "open air" prireditve v nočnih urah ne sodijo v strnjeno bivalno sosesko, še posebej, ko so na voljo zaprte dvorane. Tako hrupnega vikenda si ne želi več nihče.

Govora je bilo tudi o nevarnih prometnih točkah, posebej iz perspektive pešcev in kolesarjev, ter nesmiselno urejenih pločnikih in kolesarskih stezah. Udeleženec je poročal, da je sam pripravil kar nekaj materiala, v katerem opisuje nevšečnosti, na zboru pa so se dogovorili, da materiale preda delegatki v mestni delovni skupini za promet, ki jih predstavi na skupnem sestanku.

Udeleženec je poročal o vlomih v kletne prostore, ki so zelo pogosti na Valvasorjevi cesti. Zbor je sklenil, da bi o nočnih obhodih, soočanju policije z vlomi, tatvinami in ostalimi nevšečnosti, povprašali rajonskega policista, ki bi ga povabili na enega od prihajajočih zborov.

Udeleženka je še poročala o tem, da bo prizidek k Srednji zdravstveni šoli zgrajen na račun padca precejšnjega števila dreves. Zadevo je ravnateljica šole potrdila, mestna četrt pa o sečnji ne ve ničesar. Udeleženke in udeleženci zbora so se odločili, da po ostalih zborih preverijo, kako so ljudje zainteresirani za nadaljevanje akcije »Nekoč je tu raslo drevo« in čim prej pričnejo s pripravami.

Naslednji zbor bo v torek, 4. 10. ob 18.00 v prostorih MISC INFOPEKA.