Zbor SČS Radvanje, 20. 9. 2016


Projekti PP napredujejo, a ne brez zapletov

Tokratni gostji na zboru SČS Radvanje sta delili podrobnosti o izvajanju dveh izglasovanih projektov participatornega proračuna. Udeležence je zelo razveselila Lidija Todorovič, ravnateljica OŠ Ludvika Pliberška, ki je povedala, da se vrt in gredice, ki so jih izglasovali krajani, že postavljajo in da bodo otroci z aktivnostmi na njih pričeli že v prihodnjih tednih. Tako se je "Program izobraževanja otrok o vrtnarjenju" zapisal kot prvi izveden projekt participatornega proračuna v Sloveniji. Prav tako se bo kmalu začel projekt "Q-aging, pomoč starejšim v boju proti demenci", katerega je predstavila Lilijana Zorko, vodja Sektorja za zdravstveno in socialno varstvo. Udeležence je zaskrbelo dejstvo, da je za projekt namenjenih 2.000 evrov, čeprav je bil projekt, ko je bil umeščen na glasovanje, s strani občinskih služb ovrednoten na 5000 evrov ter kot tak tudi izglasovan. Da bi poiskali načine kako porabiti celotni znesek, bodo v dialogu poskušali najti dodatne aktivnosti.
Kljub začetni vnemi s strani Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje naravee pa je zastal projekt Pohorskega parka doživetij, saj je država blokirala uporabo predvidenih parcel zaradi domnevnega obstoja grobišča v širšem okolju. Ker se starejši krajani še spomnijo točne lokacije grobišča, bodo poskusili pospešiti delovanje državnih organov in jim pokazati kje se nahaja, da bi se tako blokada uporabe zemljišča dvignila in da bi se projekt lahko nadaljeval.